Veiligheid en dataopslag humanwave


Veiligheid

Humanwave levert innovatieve online SaaS en Cloud-oplossingen voor het MKB.


Humanwave wordt gehost via Google. De servers van Google zijn voorzien van allerhande backup en noodmaatregelen voor bijvoorbeeld de stroomtoevoer en brand. Monitoring op oneigenlijke toegang vindt 24/7 plaats. Daarbij garandeert Google een maandelijkse beschikbaarheid van humanwave van 99,5%.


Humanwave heeft er bewust voor gekozen geen eigen gebruikersnamen en wachtwoorden vast te leggen omdat dit moeilijk te beveiligen is. Wij hebben er voor gekozen om dit aan een betrouwbare partner uit te besteden en zo met bestaande Google-, Facebook- en Microsoft-accounts te werken.


Humanwave hanteert bij de productontwikkeling strikte procedures voor het waarborgen van de toegang en privacy van de gebruikers.

Zo wordt door het gebruik van verschillende rollen bepaald wat een gebruiker wel/niet mag zien/doen in humanwave. Zo zorgen wij er ook voor dat de betreffende medewerker alleen de gegevens van zijn/haar ondergeschikten kan inzien.


Tevens ligt er ook een belangrijke rol bij het bedrijf, zij bepaalt namelijk welke medewerkers worden uitgenodigd en welke rechten zij krijgen.


Dataopslag

De data wordt betrouwbaar opgeslagen en humanwave zal deze data alleen gebruiken voor het leveren van de humanwave dienst. U kunt hier meer over lezen in de Algemene Voorwaarden en in ons Privacy beleid. Op onze website (www.humanwave.nl) kunt u deze terugvinden.

Voor de volledigheid hebben wij onze voorwaarden en privacy beleid als bijlagen bijgevoegd.


Medewerkers kunnen de Voorwaarden inzien voordat zij de uitnodiging van humanwave accepteren en zullen hiermee akkoord moeten gaan. Pas na akkoord kunnen de medewerkers hun eigen dashboard inzien.