Hoe wordt de journaalpost opgemaakt bij declaraties?


Declaraties kunnen samen met het salaris uitbetaald worden of buiten het salaris om. Wanneer dit laatste het geval is krijgt u hiervoor een aparte journaalpost.


Om deze journaalpost in te zien, doet u het volgende: 


Stap 1

Ga naar de hoofdpagina van uw organisatie.
Stap 2

Klik links in het menu op 'Rapporten'.
Stap 3

Kies het rapport 'Journaalposten' onder Financieel.Stap 4

In het scherm dat verschijnt, kunt u aangeven voor welk bedrijf, afdeling of medewerker u de journaalpost wilt draaien. Selecteer bij 'Type journaalpost' Declaratie en u draait de rapporten voor de declaraties. Selecteer de periode waarvoor u de journaalposten wilt draaien en klik op 'Verversen' om het rapport te genereren.