Hoe maak ik een sjabloon aan?


Informatie die vanuit de administratie toegevoegd kan worden via een sjabloon 
Om een document aan te maken waarin gebruik kan worden gemaakt van gegevens uit de administratie, moet aan de tekst een standaard tekst worden toegevoegd. Deze standaard teksten noemen we tags. In onderstaande tekst staan de aanwezige tags en welke gegevens ermee getoond worden in het uiteindelijke document.

We zullen eerst een aantal voorbeelden geven. Daarna volgt een lijst met de aanwezige tags.
Een tag heeft een speciale vaste opmaak zodat het programma weet welke gegevens uit de administratie op een bepaalde plaats neergezet moeten worden in het Word document.


Let op: Het formaat document dat wij ondersteunen is Microsoft Word2010 en hoger. Deze zijn te herkennen als .docx bestanden.

Naam van de organisatie
Om de naam van de organisatie toe te voegen gebruikt u de tag: {{organisatie_naam}}.

Voorbeeld:
In het contract van de organisatie zal staan:
De naam van de organisatie is: {{organisatie_naam}}.
Na het samenvoegen wordt de tekst:
De naam van de organisatie is: Bakker BV.

Plaats van de organisatie
Om de plaatsnaam waar de organisatie is gevestigd weer te geven gebruikt u de samenvoeging: {{organisatie_plaats}}

Voorbeeld:

{{organisatie_naam}} is gevestigd in {{organisatie_plaats}}.
Na het samenvoegen wordt de tekst:
Bakker BV is gevestigd in Arnhem.

Adres van de organisatie
Om de postcode van de organisatie in het document weer te geven gebruikt u de samenvoeging: {{organisatie_postcode}} ? vul tussen de haakjes de postcode van de organisatie in.

Voorbeeld:
{{organisatie_naam}}
{{organisatie_adres}}
{{organisatie_postcode}} {{organisatie_plaats}}

Resultaat na het samenvoegen:
Bakker BV
Loomanstraat 48
5573 JC Arnhem

 

Lijst met aanwezige tags

Gegeven

Tag
Naam van de organisatie
{{organisatie_naam}}
Straat en huisnummer organisatie
{{organisatie_adres}}
Postcode van de organisatie
{{organisatie_postcode}}
Plaats van de organisatie
{{organisatie_plaats}}
Centrale telefoonnummer organisatie
{{organisatie_telefoon}}
Centrale E-mail adres organisatie
{{organisatie_email}}
Internetadres van de organisatie
{{organisatie_webadress}}
KvK nummer van de organisatie
{{organisatie_kvk_nummer}}
BTW nummer van de organisatie
{{organisatie_btw_nummer}}
Referentiecode van de organisatie
{{organisatie_code}}
LKR nummer van de organisatie
{{organisatie_lkr_nummer}}
Loonheffingsnummer organisatie
{{organisatie_loonheffingennummer}}
Contractduur van de medewerker (bepaalde of onbepaalde tijd)
{{contract_duur}}
Begindatum contract medewerker
{{contract_begindatum}}
Einddatum contract medewerker
{{contract_einddatum}}
Periode van uitbetalen (maandelijks, etc.)
{{contract_betaal_periode}}
Einddatum proeftijd medewerker
{{contract_einddatum_proeftijd}}
Volledige naam medewerker
{{medewerker_volledige_naam}}

Aanhef medewerker

{{medewerker_titel}}
Initialen medewerker
{{medewerker_initialen}}
Voornaam medewerker
{{medewerker_voornaam}}
Tussenvoegsels naam medewerker
{{medewerker_tussenvoegsels}}
Achternaam medewerker
{{medewerker_achternaam}}
Huwelijkse staat medewerker
{{medewerker_huwelijkse_staat}}
Geboortedatum medewerker
{{medewerker_geboortedatum}}
Nationaliteit medewerker
{{medewerker_nationaliteit}}
Adres medewerker
{{medewerker_adres}}
Postcode medewerker
{{medewerker_postcode}}
Woonplaats medewerker
{{medewerker_plaats}}
Land medewerker
{{medewerker_land}}
Sofi-/Burgerservicenummer medewerker
{{medewerker_sofinummer}}
Personeelsnummer medewerker
{{medewerker_personeelsnummer}}

Huis telefoonnummer medewerker

{{medewerker_telefoon_thuis}}
Privé E-mail adres medewerker
{{medewerker_email_prive}}
Voltijd salaris medewerker
{{medewerker_voltijd_salaris}}
Deeltijd salaris medewerker
{{medewerker_deeltijd_salaris}}
Uurloon medewerker {{medewerker_uurloon}}
Aantal FTE medewerker

{{medewerker_fte}}

Aantal werkuren per week
{{medewerker_uren_per_week}}
Aantal werkdagen per week
{{medewerker_dagen_per_week}}
Functie medewerker

{{medewerker_functie}}

Voltijdsverlofrecht {{medewerker_verlofrecht_fulltime}}
Deeltijdsverlofrecht {{medewerker_verlofrecht_parttime}}
Voltijd ATV recht {{medewerker_atv_fulltime}}
Deelltijd ATV recht {{medewerker_atv_parttime}}
 Voltijdsverlofrecht in uren {{medewerker_verlofrecht_fulltime_uren}}
 Deeltijdsverlofrecht in uren {{medewerker_verlofrecht_parttime_uren}}
 Afdeling van de Medewerker {{medewerker_afdeling}}
 Voltijd ATV recht in uren {{medewerker_atv_fulltime_uren}}
Deelltijd ATV recht in uren {{medewerker_atv_parttime_uren}}
 Externe medewerker: de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatienaam}}
 Externe medewerker: het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_adres}}
 Externe medewerker: de postcode van het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_postcode}} 
  Externe medewerker: de vestigingsplaats van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_plaats}}
  Externe medewerker: het vestigingsland van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_land}}
  Externe medewerker: het KvK  van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_kvk}}