Lijst met aanwezige tags


Gegeven
Tag
Naam van de organisatie
{{organisatie_naam}}
Straat en huisnummer organisatie
{{organisatie_adres}}
Postcode van de organisatie
{{organisatie_postcode}}

Plaats van de organisatie

{{organisatie_plaats}}
Centrale telefoonnummer organisatie
{{organisatie_telefoon}}
Centrale E-mail adres organisatie
{{organisatie_email}}
Internetadres van de organisatie
{{organisatie_webadress}}
KvK nummer van de organisatie
{{organisatie_kvk_nummer}}
BTW nummer van de organisatie
{{organisatie_btw_nummer}}
Referentiecode van de organisatie
{{organisatie_code}}
LKR nummer van de organisatie
{{organisatie_lkr_nummer}}
Loonheffingsnummer organisatie
{{organisatie_loonheffingennummer}}
Contractduur van de medewerker (bepaalde of onbepaalde tijd)
{{contract_duur}}
Begindatum contract medewerker
{{contract_begindatum}}
Einddatum contract medewerker
{{contract_einddatum}}
Periode van uitbetalen (maandelijks, etc.)
{{contract_betaal_periode}}
Einddatum proeftijd medewerker
{{contract_einddatum_proeftijd}}
Volledige naam medewerker
{{medewerker_volledige_naam}}
Aanhef medewerker
{{medewerker_titel}}
Initialen medewerker
{{medewerker_initialen}}
Voornaam medewerker
{{medewerker_voornaam}}
Tussenvoegsels naam medewerker
{{medewerker_tussenvoegsels}}
Achternaam medewerker
{{medewerker_achternaam}}
Huwelijkse staat medewerker
{{medewerker_huwelijkse_staat}}
Geboortedatum medewerker
{{medewerker_geboortedatum}}
Nationaliteit medewerker
{{medewerker_nationaliteit}}
Adres medewerker
{{medewerker_adres}}
Postcode medewerker
{{medewerker_postcode}}
Woonplaats medewerker
{{medewerker_plaats}}
Land medewerker
{{medewerker_land}}
Sofi-/Burgerservicenummer medewerker
{{medewerker_sofinummer}}
Personeelsnummer medewerker
{{medewerker_personeelsnummer}}

Huis telefoonnummer medewerker

{{medewerker_telefoon_thuis}}
Privé E-mail adres medewerker
{{medewerker_email_prive}}
Voltijd salaris medewerker
{{medewerker_voltijd_salaris}}
Deeltijd salaris medewerker
{{medewerker_deeltijd_salaris}}
Uurloon van medewerker {{medewerker_uurloon}}

Aantal FTE medewerker

{{medewerker_fte}}
Aantal werkuren per week
{{medewerker_uren_per_week}}
Aantal werkdagen per week
{{medewerker_dagen_per_week}}
Functie medewerker

{{medewerker_functie}}

Voltijdsverlofrecht {{medewerker_verlofrecht_fulltime}}
Deeltijdsverlofrecht {{medewerker_verlofrecht_parttime}}
Voltijd ATV recht {{medewerker_atv_fulltime}}
Deelltijd ATV recht {{medewerker_atv_parttime}}
Voltijdsverlofrecht in uren {{medewerker_verlofrecht_fulltime_uren}}
Deeltijdsverlofrecht in uren {{medewerker_verlofrecht_parttime_uren}}
Afdeling van de Medewerker {{medewerker_afdeling}}
Voltijd ATV recht in uren {{medewerker_atv_fulltime_uren}}
Deelltijd ATV recht in uren {{medewerker_atv_parttime_uren}}
Externe medewerker: de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatienaam}}
Externe medewerker: het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_adres}}

Externe medewerker: de postcode van het vestigingsadres van de organisatie van de externe medewerker

{{medewerker_organisatie_postcode}}
Externe medewerker: de vestigingsplaats van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_plaats}}
Externe medewerker: het vestigingsland van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_land}}
Externe medewerker: het KvK  van de organisatie van de externe medewerker {{medewerker_organisatie_kvk}}
Naam van het bedrijf  {{contract_bedrijf_naam}}
Adres van het bedrijf  {{contract_bedrijf_adres}}
Postcode van het bedrijf  {{contract_bedrijf_postcode}}
Plaats waar het bedrijf gevestigd is  {{contract_bedrijf_plaats}}
Land waarin het bedrijf gevestigd is  {{contract_bedrijf_land}}