Hoe worden de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn bij "Koppel grootboekrekeningen" gebruikt?


Binnen humanwave werken we met salaris berekeningscomponenten. Deze berekeningscomponenten zijn voor de overzichtelijkheid gegroepeerd in groepen. Bij 'Koppel grootboekrekeningen' koppelt u de meest gebruikte grootboekrekeningen voor een groep. Per salariscomponent kunt u hier van afwijken.

De onderstaande groepen worden onderscheiden:

 • Bruto loon: Alle bruto berekeningen die u alle perioden betaalt.
  Bijvoorbeeld: het salaris of een vaste bruto toeslag of inhouding.

 • Eenmalige betalingen: Alle bruto berekeningen die u eenmalig aan uw medewerker verstrekt.
  Bijvoorbeeld: De uitbetaling van overwerk of de uitbetaling van een bonus of gratificatie.

 • Overige premies: Deze groep wordt gebruikt voor de pensioen premies, overige werknemers en werkgevers premies.
  Bijvoorbeeld: WAO-gat premie of pensioen premie.

 • Sociale premies: In deze groep koppelt u de grootboekrekeningen die u gebruikt voor de sociale verzekeringen.
  Bijvoorbeeld: Werkhervattingskas premie of Zorgverzekeringswet premie.

 • Belastingen: De afdracht van de loonbelasting.

 • Afdrachtsverminderingen: Speur- en ontwikkelingswerk en zeevaart (indien van toepassing).

 • Reiskosten: Hier koppelt u de grootboekrekening die u voor de netto reiskosten gebruikt (het onbelast gedeelte).

 • Reiskosten belast: Hier koppelt u de grootboekrekening die u voor de netto reiskosten gebruikt voor het gedeelte dat u boven de 19 cent per kilometer netto vergoedt. Deze kunt u het beste op een aparte grootboekrekening zetten zodat u bij een controle door de belasting of de accountant op grootboekniveau alles kan verantwoorden.

 • Netto: Hier koppelt u de grootboekrekeningen voor de netto inhoudingen en de overige netto vergoedingen die u onbelast mag verstrekken.

 • Netto belast (wkr): Hier koppelt u de grootboekrekeningen voor de overige netto vergoedingen die u belast mag verstrekken en die u niet verhaalt op uw medewerkers maar via de werkkostenregeling vergoed.

 • Betalingen: Op deze grootboekrekening worden de betalingen aan de medewerker geboekt.

 • Vakantiegeld: Op deze grootboekrekeningen worden de kosten van de vakantiegeldreserveringen geboekt en de reservering zelf. Bij het uitbetalen van het vakantiegeld wordt de reservering zelf weer van de grootboekrekening afgeboekt. 

 • Overige reserveringenOp deze grootboekrekeningen worden de kosten van de overige reserveringen geboekt en de reservering zelf. Bij het uitbetalen van de reservering wordt de reservering zelf weer van de grootboekrekening afgeboekt.
  Bijvoorbeeld: Eindejaarsuitkering

 • Financiële boekingen: Deze rekening wordt gebruikt voor het boeken van kosten vanuit de financiele administratie in verband met de werkkostenregeling. Niet alle kosten komen uit de salaris administratie, maar deze zijn wel belast.
  Bijvoorbeeld: Een personeelsborrel buiten de deur, Een personeelsfeest buiten de deur.