Korte uitleg werkkostenregeling

Inleiding

De werkkostenregeling (WKR) heeft betrekking op netto vergoedingen, bedrijfsborrels en -feesten.

Van de fiscus krijgt u een vrije ruimte die u, zonder bewijslast, mag gebruiken om te geven aan uw medewerkers. Komt u echter boven deze vrije ruimte, dan zijn alle vergoedingen, feesten en borrels boven het bedrag vrije ruimte met 80% belast. 

Met ingang van 1 januari 2015 is de WKR verplicht voor alle ondernemers. Humanwave heeft de WKR op een eenvoudige manier geïmplementeerd. 


Stappen:

 1. Identificeren van de huidige netto kosten en de vrije ruimte bepalen
 2. Beslissen en eventueel aanpassen
 3. Humanwave inrichten
 4. Monitoren

1. Identificeren
De vrije ruimte kunt u erg makkelijk via humanwave bepalen. Ga naar Home/Salaris/WKR en u ziet de loonsom en de vrije ruimte in 2016.
Het inventariseren van de netto kosten en vergoedingen kunt u het beste vanuit de financiele administratie doen.2. Beslissen en aanpassen
Als u weet wat de gevolgen van de WKR zijn, heeft u de keuze om de afspraken met uw medewerkers te houden zoals ze nu zijn of ze aan te passen. 

Dit is afhankelijk van de huidige situatie binnen uw organisatie.


3. Humanwave inrichten
In humanwave zijn in de instellingen een aantal aanpassingen gemaakt voor de werkkostenregeling. Humanwave is aangepast om dit in een handomdraai in te richten.

Wij raden u aan om de netto belaste en de netto onbelaste vergoedingen op verschillende grootboekrekeningen in uw financiele administratie te boeken. Dit maakt de controle door de Belastingdienst en uw accountant makkelijker. U kunt de grootboekrekeningen aanmaken onder 'Home/Instellingen/Algemene instellingen/Grootboekrekeningen'.


Op het tabblad Grootboekkoppelingen zijn drie groepen toegevoegd voor de netto vergoedingen. Hier komt u door te navigeren naar 'Algemene instellingen/Koppel grootboekrekeningen':


 • Reiskosten belast: Hier koppelt u de grootboekrekening die u voor de netto reiskosten gebruikt voor het gedeelte dat u boven de 19 cent per kilometer netto vergoed.

  (Op de koppeling onder de noemer "Reiskosten" wordt gebruikt voor het onbelaste gedeelte)

 • Netto belast (wkr): Hier koppelt u de grootboekrekeningen voor de overige netto vergoedingen die u belast mag verstrekken en die u niet verhaald op uw medewerkers maar via de werkkostenregeling vergoed.
  (Op de koppeling  onder de noemer "Netto" wordt gebruikt voor het onbelaste gedeelte)
 • Financiële boekingen: Deze rekening wordt gebruikt om boekingen te maken die vanuit uw financiele administratie komen, bijvoorbeeld voor personeelsborrels buiten uw pand.


Bij de netto componenten op het tabblad salaris ('Algemene instellingen/Salaris') ziet u de grootboekrekening indien de vergoeding onbelast, dan wel belast is:

Indien een component Belast is, dan wordt als grootboekrekening de gekoppelde Belaste rekening gebruikt, anders de rekening voor onbelast.
Indien u niet weet of iets belast of onbelast zal zijn, kunt u dit in het salarisproces nog aanpassen.

Daarnaast kunt u de componenten configureren, als deze altijd belast of onbelast is.
Dit wordt per component beschreven in de onderstaande documenten:


4. Monitoren
Via het menupad Home/Salaris/Wkr kunt u de werkkostenregeling monitoren. Omdat humanwave het hele jaar vooruit rekent heeft u hier betrouwbare informatie met betrekking tot wat u (eventueel) aan betaling moet afdragen.