Inrichten Onkostendeclaratie - Parkeren voor de WKR


Wanneer u het component 'Onkostendeclaratie - parkeren' aanmaakt of toevoegt, zijn de volgende velden van belang:


 • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
 • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
 • Wanneer belast?
  Hier heeft u 3 opties:
  • Altijd (de component wordt altijd als belast gezien)
  • Nooit (de component wordt altijd als als onbelast gezien)
  • Afhankelijk van de situatie. In het salaris proces kiest u pas of voor deze medewerker de vergoeding belast is.

                      (Default staat deze op Afhankelijk van de situatie, dit omdat een leaserijder dit wel altijd onbelast mag declareren en een niet leaserijder alleen als hij

                       minder dan 19 cent per kilometer krijgt).