Inrichten Onkostendeclaratie -Telefoon voor de WKR


Wanneer u het component 'Onkostendeclaratie - telefoon' aanpast of toevoegt zijn de volgende velden van belang:


Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken

  • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
  • Wanneer belast?
    Hier heeft u 3 opties:
    • Altijd (de component wordt altijd als belast gezien)
    • Nooit (de component wordt altijd als als onbelast gezien)
    • Afhankelijk van de situatie. In het salaris proces kiest u pas of voor deze medewerker de vergoeding belast is.

(Default staat deze op Altijd).