Inrichten Onkostendeclaratie - Overige kosten voor de WKR


De volgende velden zijn van belang voor de Onkostendeclaratie - Eten en drinken:


 • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
 • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
 • Wanneer belast?
  Hier heeft u 3 opties:
  • Altijd (de component wordt altijd als belast gezien)
  • Nooit (de component wordt altijd als als onbelast gezien)
  • Afhankelijk van de situatie. In het salaris proces kiest u pas of voor deze medewerker de vergoeding belast is.

                      (Default staat deze op Afhankelijk van de situatie).