Inrichten Onkostendeclaratie - Kilometers voor de WKR


Wanneer u het component 'Onkostendeclaratie - kilometers' toevoegt of aanpast, zijn de volgende velden van belang:


 • Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken
 • Debet belast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het belaste gedeelte op te boeken
 • Boven de 19 cent: Hier heeft u 3 opties:
  • Nooit (de component wordt altijd als onbelast gezien).
  • Altijd (alles boven de 19 cent wordt als Belast gezien en op de grootboekrekening bij "Debet belast" geboekt. Het bedrag tot de 19 cent wordt op "Debet onbelast" geboekt)
  • Bruto (alles boven de 19 cent wordt op de component gekoppeld bij "Via berekening" bruto geboekt. Het bedrag tot de 19 cent wordt op "Debet onbelast" geboekt)
                      (standaard staat die op: "Altijd")
 • Via berekening: Hier koppeld u het salariscomponent waarover u het bovenmatige gedeelte van de kilometervergoeding wilt boeken.
Voorbeeld:

 1. U verstrekt een reiskostenvergoeding van 19 cent en nooit hoger.
  In dat geval kiest u voor "Altijd" bij "Wanneer belast?" Mocht het een keer fout gaan dan gaat alles goed.
 2. U verstrekt een medewerker 25 cent per kilometer en kiest voor "Bruto". Hij krijgt 200 km vergoed.
  De medewerker krijgt dan 19*200 = 36 euro netto en (25-19)*200 en 14 euro bruto vergoed.
 3. U verstrekt een medewerker 25 cent per kilometer en kiest voor "Altijd". Hij krijgt 200 km vergoed.
  36 euro zal op grootboekrekening 4022 als onbelast en 14 euro zal op grootboekrekening 4032 als belast geboekt worden.