Op welke manieren kan ik het verlof instellen per medewerker?


U kunt het verlof op de verschillende manieren instellen per medewerker. Dit hangt af van de opbouw en van het type contract. In dit artikel zal het vaste contract behandeld worden. Het min/max contract0-uren contract en Jaar uren contract worden in andere helpfiles besproken.


Er zijn twee manieren waarop de opbouw kan worden ingesteld:

  • Opbouw volgens organisatie: Er wordt naar het verlofrecht gekeken zoals u dit ingesteld heeft in de instellingen van de organisatie. Hoe u dit doet kunt u hier vinden.
  • Opbouw volgens individuele afspraken: Indien een medewerker een afwijkend recht heeft t.o.v. de organisatie kunt u het afwijkende (voltijd rechten) invullen.


U dient in alle gevallen het voltijdsrecht in te vullen. Wij vermenigvuldigen dit met de FTE van de medewerker.
Voorbeeld: Als een medewerker 210 uren volftijdsrecht heeft, en hij heeft een FTE van 0.5, dan zal er voor de medewerker in het jaar 105 uur worden opgebouwd.

 
De verlofopbouw kan op basis van twee methodes bepaald worden:
  • Contract; er wordt naar de FTE van de medewerker gekeken zoals dit bij het component salaris is ingevoerd.
    Deze methode gebruikt u als uw medewerker een vast aantal uren per maand werkt.
  • Gewerkte uren; op basis van de salarisberekening wordt de FTE bepaald en toegepast.

    Deze methode gebruikt u als uw medewerker op basis van het aantal gewerkte uren verlof krijgt toegekend.


Om deze instellingen per medewerken aan te passen gaat u naar:


Stap 1

De hoofdpagina van uw organisatie. Dit doet u door op de organisatienaam te klikken.


Hoofdpagina%20organisatie.jpg


Stap 2
Vervolgens klikt u op 'Verlof en Verzuim' in het linker menu.


Verlof%20en%20verzuim..jpg


Stap 3
Klik in 'Verlof en verzuim' op het tabblad 'Verlofsaldo'.


Verlofsaldo..jpg


Stap 4
Om de opbouw voor de medewerker te veranderen klikt u op 
.

verlofsaldo%20werknemer%20wijzigen..jpg


Stap 5
Vervolgens krijgt u dit scherm te zien (zie hieronder) waar u verschillende afspraken m.b.t. verlof per medewerker kunt aanpassen.


Verlof%20medewerker%20aanpassen..jpgAls u kiest voor 'Opbouw volgens organisatie', gaat het verlof opbouw af op wat u in de algemene instellingen onder 'Verlof en Verzuim' hebt aangegeven als voltijd recht. Bij 'Individuele afspraken' kunt u zelf het totaal aantal voltijd recht invullen voor de medewerker.


Voorbeeld: Wanneer iemand een vast contract heeft, wordt zijn verlof berekent op basis van zijn contract. Naast 'Methode' moet u dan 'Contract' selecteren. 

Verder kunt u een 'begin saldo' invullen. Dit is het resterende saldo van vorig jaar. Overige verlofmutaties kunt u toevoegen onder 'Andere correcties'.