Waarom zie ik niks of beperkte informatie wanneer ik inlog?


Wanneer u inlogt en u ziet een wit scherm met alleen een zwarte balk en persoonlijk informatie, kan dit betekenen dat u geen actieve medewerker bent.


Dit komt in de volgende gevallen voor:

  • Er is geen contract toegevoegd aan uw account.
  • Startdatum van uw contract ligt in de toekomst.
  • Einddatum van het (vorige) contract is bereikt.
  • Uw manager/supervisor heeft u op inactief gezet in humanwave.

Neem hiervoor contact op met uw manager/supervisor of dit het geval is.

Wanneer u beperkte informatie ziet heeft dit met de rol te maken. Wanneer u meer rechten nodig heeft om te kunnen werken in humanwave, overleg dit dan met uw manager/supervisor.