Waarom wordt er geen betaalbestand voor de loonaangifte aangemaakt?


Het betaalbestand voor de loonaangifte wordt pas aangemaakt wanneer de loonaangifte is verstuurd en gecontroleerd is door de Belastingdienst. De loonaangifte heeft dan de status 'Goedgekeurd'. Het betaalbestand kunt u downloaden onder het tabblad 'Betalingen'. Vervolgens kunt u dit bestand inlezen in de bank.