Loonkostenverdeling is een module die niet standaard beschikbaar is in humanwave. Indien u hier toch gebruik van wilt maken kunt u de loonkostenverdeling aanzetten door een mail te sturen naar help@humanwave.nl.
Wij zetten dan de module aan.