De module loonkostenverdeling biedt de volgende functionaliteiten:


 • Een verdeling van de loonkosten over kostenplaatsen:
  I.p.v. 100.000 euro loonkosten op grootboekrekening 4000. Kunt u de specificatie maken:

Grootboekrekening

Kostenplaats

Bedrag

4000

Sales

40.000

4000

Marketing

25.000

4000

Support

24.000

4000

Ondersteuning

11.000

  • Afwijkende grootboekrekening per afdeling
   Per grootboekrekening kunt u een afwijkende grootboekrekening per afdeling koppelen:

Grootboekrekening

Kostenplaats

Bedrag

14000

Sales

40.000

24000

Marketing

25.000

24000

Support

24.000

34000

Ondersteuning

11.000


  • Loonkosten voor een medewerker verdelen over kostenplaatsen
   U kunt de kosten van een medewerker verdelen over meerdere kostenplaatsen.
   Stel een medewerker werkt voor 30% op sales en 70% op product ontwikkeling, hij verdient 4200 euro