Dit hangt er vanaf of u als basis de locatie of de afdelingen gebruikt.


Voor afdelingen vult u kostenplaatscodes die u gebruikt in uw financiële administratie in onder de algemene instellingen/afdelingen.
Als u op het potlood gaat staan en de afdeling aanpast dient u in het veld "Code" de kostenplaats in te geven.


Voor locaties vult u deze in onder locaties in het veld "Code".