In de instellingen heeft u gekozen voor een loonkostenverdeling op basis van de instellingen van de medewerker.

  1. Ga naar het profiel van de medewerker. 
  2. Ga naar de arbeidsrelatie en kies voor de button loonkostenverdeling.
  3. Druk op de plus
  4. In onderstaande voorbeeld wordt het salaris in december en januari verdeeld tussen de administratie, de klantenservice en het management.