Foutmeldingen Exact


Wanneer u de journaalposten gaat exporteren naar Exact kan het zijn dat u onverhoopt een foutmelding krijtg. Twee van deze foutmeldingen, met de oorzaak hiervan, staan hieronder vermeld.

Account is mandatory bij het importeren van onkostendeclaraties:
Oorzaak:
In het export bestand zit een andere grootboekrekening als degene die aan het inkoopboek gekoppeld is.
Hoe op te lossen?:
Exporteer het bestand nogmaals en kies de grootboekrekening die aan het verkoopdagboek gekoppeld is.
Dit wordt zichtbaar bij de export van onkostendeclaraties.
(Grootboekrekeningen kunt u aanleggen via Algemene instellingen -> Grootboekrekeningen)

BTW verschil (boeking niet in evenwicht)
De verkeerde grootboekrekening is als BTW rekening aangewezen.
Controleer in Exact de grootboekrekening waarop de BTW wordt geboekt. Dit staat in de BTW code.

De grootboekrekening moet gekoppeld worden bij Onkostendeclaraties -> BTW in de algemene instellingen tab Declaraties.