Welke reserveringen (vakantiegeld en eindejaarsuitkering) zijn er binnen humanwave?


Standaard worden bij het aanmaken van een organisatie vakantiegeld en eindejaarsuitkering of dertiende maand aan de organisatie toegevoegd.

Indien van toepassing kunt u extra reserveringen toevoegen. Dit zijn het loopbaanbudget en persoonlijkbudget.


Hieronder volgt een korte uitleg van de verschillende typen. Daarna vindt u een aantal rekenvoorbeelden. In de overige documenten binnen deze categorie vindt u een verdere uitleg voor de verschillende scenario's.


Vakantiegeld: Deze reservering is wettelijk bepaald. De wet zegt dat u minimaal 8% van het bruto loon moet uitbetalen aan u medewerker.
De uitbetaling van deze reservering vindt meestal plaats tussen april en juni, elke loon periode of op vraag van de medewerker. In sommige CAO's geldt een minimum opbouw vakantiegeld (o.a. in de CAO metaal); Krijgt een medewerker minder opbouw dan het minimum dan wordt het minimum berekend. Over het vakantiegeld kan eventueel, als financiële boeking, extra sociale lasten gereserveerd worden om de extra kosten hiervan bij uitbetaling te compenseren.


Dertiende maand / Eindejaaruitkering: Deze reservering kan bepaald zijn door de CAO, een bedrijfs- of een individuele afspraak zijn. De percentages van deze reservering lopen erg uiteen. Percentages van 1% tot 17,667% kom je tegen. De uitbetaling van deze reservering vindt meestal plaats in december, elke loon periode of op vraag van de medewerker. Over deze reservering kan eventueel, als financiële boeking, extra sociale lasten gereserveerd worden om de extra kosten hiervan bij uitbetaling te compenseren.


Persoonlijkbudget: Deze reservering kan bepaald zijn door de CAO of een bedrijfsafspraak zijn. Meestal wordt deze reservering vanuit de CAO voorgeschreven. Echter u kunt deze reservering ook als extra eindejaaruitkering gebruiken. De uitbetaling van de reservering vindt meestal plaats in december, elke loon periode of op vraag van de medewerker. Over deze reservering kan eventueel, als financiële boeking, extra sociale lasten gereserveerd worden om de extra kosten hiervan bij uitbetaling te compenseren.


Loopbaanbudget:

Deze reservering kan bepaald zijn door de CAO of een bedrijfsafspraak zijn. Meestal wordt deze reservering vanuit de CAO voorgeschreven. Hij is bedoeld om een potje op te bouwen die de medewerker kan gebruiken om langer fit te blijven voor de arbeidsmarkt. De medewerker kan het potje inzetten voor scholing, maar ook voor fitness. De uitbetaling van de reservering vindt plaats op basis van bonnen die de medewerker inlevert en worden daarna verrekent met zijn/haar salaris salaris.


Rekenvoorbeelden:
Hieronder vindt u een aantal rekenvoorbeelden met betrekking tot vakantiegeld. Voor de overige reserveringen kunnen deze ook worden toegepast.


Salaris 2200,00 euro en vakantiegeld reservering van 8%.

Per 1 april gaat het salaris naar 2400 euro

Scenario 1: het hele jaar in dienst en in mei uitbetalen
Dit geeft de volgende opbouw vakantiegeld als de medewerker het hele jaar in dienst is en het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald:

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1120 (vanaf juni) 160 160 160 192 192 192 192 192 192 192 192 192
 Uitbetaling          1984              


Als er over de reservering een financiële voor de extra kosten wordt gemaakt dan geeft dit de onderstaande reservering (Vaak wordt dit percentage op 20% gezet).

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
224 (vanaf juni) 32 32 32 38,40 38,40
38,40 38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
38,40
 Uitbetaling          -396,80              


Scenario 2: In september uit dienst en in mei uitbetalen. Het vakantiegeld wordt in de laatste periode uitbetaald
Dit geeft de volgende opbouw vakantiegeld als de medewerker het hele jaar in dienst is en het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald:

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1120 (vanaf juni) 160 160 160 192 192 192 192 192 192


 Uitbetaling          1984        768      


Als er over de reservering een financiële voor de extra kosten wordt gemaakt dan geeft dit de onderstaande reservering (Vaak wordt dit percentage op 20% gezet).

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
224 (vanaf juni) 32 32 32 38,40 38,40
38,40 38,40
38,40
38,40 Uitbetaling          -396,80        -153,60      


Scenario 3: In september uit dienst en uitbetalen op verzoek. Het vakantiegeld wordt in de laatste periode uitbetaald
Dit geeft de volgende opbouw vakantiegeld als de medewerker het hele jaar in dienst is en het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald:

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1120 (vanaf juni) 160 160 160 192 192 192 192 192 192


 Uitbetaling        1200         1552      


Als er over de reservering een financiële voor de extra kosten wordt gemaakt dan geeft dit de onderstaande reservering (Vaak wordt dit percentage op 20% gezet).

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
224 (vanaf juni) 32 32 32 38,40 38,40
38,40 38,40
38,40
38,40 Uitbetaling        -240          -310,40      


Scenario 4: In september uit dienst en vanaf april elke maand uitbetalen. Het vakantiegeld wordt in de laatste periode uitbetaald
Dit geeft de volgende opbouw vakantiegeld als de medewerker het hele jaar in dienst is en het vakantiegeld in mei wordt uitbetaald:

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1120 (vanaf juni) 160 160 160 192 192 192 192 192 192


 Uitbetaling        1792 192   192 192  192  192      

Als er over de reservering een financiële voor de extra kosten wordt gemaakt dan geeft dit de onderstaande reservering (Vaak wordt dit percentage op 20% gezet).

Vorig jaar jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
224 (vanaf juni) 32 32 32 38,40 0
0 0
0
0 Uitbetaling        -385,4         0      


Wilt u precies weten hoe dit allemaal in humanwave te verwerken is kijk verder in deze help sectie.