Hoe stel ik de eindejaarsuitkering in?


Een eindejaarsuitkering gebruikt u als u elke periode een bedrag wilt reserveren en dit aan het einde van het jaar wilt uitbetalen (onafhankelijk van de winst cijfers).
Een eindejaarsuitkering kan verplicht zijn vanuit de CAO of vanuit het contact van de medewerker.


De eindejaarsuitkering kunt u instellen in de algemene instellingen onder salaris (Algemene instellingen -> Salaris -> sectie Reserveringen).
Als u op het potlood drukt ziet u de volgende velden:

 • Datum: De datum dat het component geldig is. Wij raden u aan deze niet aan te passen. Dit wordt alleen gebruikt voor het uitzonderlijke geval waarbij het component moet stoppen.
 • Omschrijving: De omschrijving zoals u de eindejaarsuitkering binnen uw organisatie wilt gebruiken. Default staat er Eindejaaruitkering u kunt dit Bijvoorbeeld aanpassen in "13e maand".
 • Debet: In dit veld koppelt u de grootboekrekening die u gebruikt om de kosten van het eindejaaruitkering in uw financiële administratie te boeken.
 • Credit: In dit veld koppelt u de grootboekrekening die u gebruikt om de reservering van het eindejaaruitkering in uw financiële administratie te boeken.
 • Grondslag: In dit veld kunt u extra salaris componenten koppelen waarover ook eindejaarsuitkering moet worden uitbetaald.
  Voorbeeld: U betaalt de vakantie dagen uit. Hierover moet ook eindejaarsuitkering worden berekend. U koppelt dan hier de salaris component die u gebruikt voor het uitbetalen van vakantiedagen.
 • Werkgeverskosten: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor de reservering van de werkgeverskosten eindejaarsuitkering. (Zie andere help files hierover).
 • Netto vergoeding: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor het netto uitbetalen van de eindejaarsuitkering
 • Bruto vergoeding: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor het tussendoor uitbetalen van eindejaarsuitkering.
  Voorbeeld: een medewerker gaat wil in februari een wereldreis maken en vraagt een voorschot op zijn eindejaarsuitkering
 • Geen uitbetaling: De eindejaarsuitkering wordt nooit uitbetaald, tenzij de medewerker uit dienst gaat. Wil de medewerker tussendoor eindejaarsuitkering uitbetaald krijgen, dan dient u de component die bij 'Bruto vergoeding' staat als mutatie toe te voegen. Dit bedrag wordt dan van zijn/haar eindejaarsuitkering saldo afgeboekt.
  Voorbeeld: een medewerker heeft 2000 euro aan reservering staan. Zij gaat in mei twee weken naar Lanzarote en vraagt in maart om 1000 euro uit te betalen voor de kosten van de reis en in april 1000 euro voor de kosten tijdens de vakantie zelf. 


Op medewerker niveau kunt u instellen
- Wat de reserveringsperiode is januari tot december i.p.v. juni tot mei

- Of de eindejaaruitkering elke periode moet worden uitbetaald of alleen in december
- Het beginsaldo

- Handmatige betalingen (dit gaat verdwijnen).

Hieronder vindt u een uitleg van de velden op medewerker niveau. De eindejaaruitkering vindt u onder de arbeidsrelatie van de medewerker.
Als er nog geen eindejaaruitkering gekoppeld staat bij de medewerker kunt u deze door op het plusje op de tab afspraken te koppelen.

 • Soort betaling: Op basis van periodieke opbouw (het salaris per maand wordt genomen als grondslag).
  Voorbeeld:
  Van januari tot en met april verdient u 2000 euro en in mei wordt dit 3000 euro.
  Het eindejaarsuitkering percentage is 8% --> er wordt in mei 2000 *8% + 2000 *8% + 2000 *8% + 2000 *8% + 3000 *8% =  880 uitbetaald
  Op basis van het laatste salaris (het salaris wat geldt in de periode van uitbetaling wordt genomen als grondslag).
  Het eindejaarsuitkering percentage is 8% --> er wordt in mei 3000 * fte in periode *8% + 3000 * fte in periode *8% + 3000 * fte in periode *8% + 3000 * fte in periode *8% + 3000* fte in periode *8% = 1200 uitbetaald.
 • Datum: De datum dat de reservering geldig is. Dit is meestal vanaf de start van het contract.
 • Percentage: Het percentage waarover de eindejaarsuitkering berekend wordt (meestal is dit 8.333333%)
 • Betaalperiode: Wanneer in welke periode moet de reservering worden uitbetaald? Standaard is dit mei.
  Echter: Als in de algemene instellingen geen uitbetalen staat dan wordt dit veld genegeerd.
  Echter: 
  Als de medewerker uit dienst gaat dan dient u dit veld niet aan te passen.
 • Elke periode uitbetalen: Moet de eindejaarsuitkering elke periode worden uitbetaald? De medewerker krijgt zijn eindejaaruitkering elke maand uitbetaald.
 • Opbouw afwijkend en Periode: Als de reservering anders is dan de periode van uitbetaling. Bijvoorbeeld een eindejaaruitkering reservering van januari tot december uitbetaald in mei.
 • Notitie: een vrije notitie.
 • Correcties: Hier vult u de beginsaldi's in bij de overstap naar humanwave.
 • Handmatige betalingen: Dit veld gaat verdwijnen.