Hoe koppel ik een betalingscomponent aan vakantiegeld en eindejaaruitkering voor tussentijdse uitbetaling en hoe betaal ik deze?


Hieronder volgt een uitleg hoe u dit instelt.

 • Eerst gaat u naar het tabblad Salaris in de Algemene instellingen
 • Hier kiest u bovenin voor de + en selecteert u "Bonus". Deze geeft u bij de omschrijving de naam "Uitbetalen vakantiegeld" respectievelijk "Uitbetalen eindejaarsuitkering". Daarna kiest u voor Bewaar.
  U dient voor de uitbetaling eindejaarsuitkering en het vakantiegeld een separate component aan te maken
 • U vindt de nieuwe component op het tabblad Salaris in de sectie 'Bruto componenten'.
 • Hier drukt u op het potlood achter de component.
  U stelt de grootboekrekeningen in (mocht de grootboekrekening die u wilt gebruiken niet in de lijst staan, dan kunt u deze aanmaken in de Algemene instellingen -> Grootboekrekeningen).
 • Na de wijzigingen kiest u voor 'Bewaren'.
 • U gaat naar de reservering "Eindejaarsuitkering" of "Vakantiegeld" in de sectie 'Reserveringen' onder het tabblad Salaris en drukt op het potlood achter het component.
 • In de sectie 'Bruto vergoeding' kiest u de uitbetalingscomponent.

Als u daarna in de salarismutaties deze component kiest, dan wordt het saldo van het vakantiegeld en de eindejaaruitkering verminderd met het de mutatie die u maakt.
Voorbeeld:
Het saldo in maart is 2000 euro. U betaalt normaal in mei. De medewerker gaat naar Indonesië op vakantie en wil alvast zijn vakantiegeld uitbetaald hebben.
Via Organisatie -> Salaris -> Mutaties -> maand maart kiest u de component die u eerder heeft aangelegd "
Uitbetalen vakantiegeld" en vult bij totaal een bedrag van 2000 euro in.
Het saldo zal dan 0 zijn. In mei krijgt de medewerker het resterende bedrag uitbetaald.