Hoe stel ik een loopbaanbudget in?


Een loopbaanbudget gebruikt u als u elke periode een bedrag wilt reserveren wat de medewerker kan opnemen om zijn kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren of zijn werk beter te kunnen doen.
Een loopbaanbudget kan verplicht zijn vanuit de CAO .


Het loopbaanbudget kunt u instellen in de Algemene instellingen onder Salaris. Hier drukt u op de + en kiest u voor Loopbaanbudget.
Daarna kiest u voor Bewaren. U vindt het loopbaanbudget terug in de sectie Reserveringen op het tabblad Salaris (onder aan de pagina).
Als u op het potlood drukt van deze component ziet u de volgende velden:

 • Datum: De datum dat het component geldig wordt. Wij raden u aan deze niet aan te passen. Dit wordt alleen gebruikt voor het uitzonderlijke geval waarbij de component moet stoppen.
 • Omschrijving: De omschrijving zoals u het loopbaanbudget binnen uw organisatie wilt gebruiken. Standaard staat er Loopbaanbudget. U kunt dit bijvoorbeeld aanpassen in "IKG/Loopbaan budget".
 • Debet: In dit veld koppelt u de grootboekrekening die u gebruikt om de kosten van het loopbaanbudget in uw financiële administratie te boeken.
 • Credit: In dit veld koppelt u de grootboekrekening die u gebruikt om de reservering van het loopbaanbudget in uw financiële administratie te boeken.
 • Grondslag: In dit veld kunt u extra salaris componenten koppelen waarover ook eindejaaruitkering moet worden uitbetaald.
  Voorbeeld: U betaalt de vakantiedagen uit. Hierover moet ook loopbaanbudget worden berekend. U koppelt dan hier de salaris component die u gebruikt voor het uitbetalen van vakantiedagen.
 • Netto vergoeding: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor het tussendoor uitbetalen van loopbaan budget wat u netto mag vergoeden.
 • Bruto vergoeding: Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor het tussendoor uitbetalen van loopbaan budget via reguliere betalingen (elke periode hetzelfde bedrag).
 • Bruto vergoeding (bijzonder tarief): Hier koppelt u de salaris component die u gebruikt voor het tussendoor uitbetalen van loopbaan budget via bijzonder tarief (eenmalige betalingen).


Hoe maak ik de netto component aan?
 1. Ga naar Algemene instellingen -  tab Salaris.
 2. Druk op de plus
 3. Kies een "Netto vergoeding"
 4. Vul bij datum 1-1-2017 in
 5. Vul bij omschrijving "Netto uitbetalen loopbaanbudget"
 6. Bij Debet belast en Debet onbelast kan de Grootboekrekening worden gekoppeld waarop het loopbaanbudget gereserveerd wordt in de financiële administratie.
 7. Bij "Wanneer" belast vult u 'Nooit' in.

Hoe maak ik de bruto vergoeding component aan?
 1. Ga naar Algemene instellingen -  tab Salaris.
 2. Druk op de plus.
 3. Kies een "Bruto vergoeding".
 4. Vul bij datum 1-1-2017 in.
 5. Vul bij omschrijving "Bruto regulier uitbetalen loopbaanbudget".
 6. Bij Debet kan de grootboekrekening worden gekoppeld waarop het loopbaanbudget gereserveerd wordt in de financiële administratie.

Hoe maak ik de bruto vergoeding (eenmalig) component aan?
 1. Ga naar Algemene instellingen -  tab Salaris.
 2. Druk op de plus.
 3. Kies een "Bonus".
 4. Vul bij datum 1-1-2017 in.
 5. Vul bij omschrijving "Bruto eenmalig uitbetalen loopbaanbudget".
 6. Bij Debet kan de grootboekrekening worden gekoppeld waarop het loopbaanbudget gereserveerd wordt in de financiële administratie.


Op medewerker niveau kunt u instellen

- Het beginsaldo

Hieronder vindt u een uitleg van de velden op medewerker niveau. Het loopbaanbudget vindt u onder de Arbeidsrelatie van de medewerker.

Als er nog geen loopbaanbudget is gekoppeld bij de medewerker kunt u deze koppelen door op het plusje op de tab Afspraken te klikken.. 

 • Datum: De datum dat de reservering geldig is. Dit is meestal vanaf de start van het contract.
 • Percentage: Het percentage waarover het eindejaaruitkering berekend wordt (meestal is dit 8.333333%).
 • Notitie: Een vrije notitie.
 • Correcties: Hier vult u de beginsaldi's in bij overstap.