Waar kan ik de reserveringen voor alle medewerkers terugzien?


Wanneer u reserveringen hebt ingesteld voor uw medewerkers, dan kunt u via een rapportage de opbouw en bedragen inzien. 

Deze kunt u inzien via het rapport 'Reserveringen'. Hier komt u door de volgende stappen te volgen: Organisatie -> Rapporten -> Salaris -> Reserveringen.


Wanneer u her rapport opent, heeft u de volgende selectie opties:

1. Bedrijf: hier selecteert u het bedrijf waarvan u de reserveringen wilt inzien

2. Afdeling: hier selecteert u de afdeling waarvan u de reserveringen wilt inzien

3. Medewerkers: wanneer u 'Selecteer een medewerker' laat staan, wordt het overzicht gemaakt voor alle medewerkers. Wanneer u alleen de reservering van een bepaalde medewerker wilt inzien, dan selecteert u de naam van de medewerker

4. Berekening: selecteer de reservering welke u wilt zien. U kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld alleen de vakantiegeld reservering in te zien. Wanneer u bijvoorbeeld ook een loopbaanbudget heeft of een eindejaarsuitkering, dan kunt u deze reserveringen hier ook selecteren. 

5. Jaar: hier kiest u het jaar waarvan u de reservering wilt zien


Zodra u de juiste selectiecriteria heeft opgegeven klikt u op 'Verversen', het rapport zal worden weergegeven. 


U ziet de volgende gegevens in het rapport:

1. De gegevens van de medewerker

2. Het saldo van het voorgaande jaar: dit is de openstaande reservering op 31 december

3. Betalingen: hier vindt u het bedrag wat in de maand van uitbetaling zal worden uitbetaald

4. Saldo huidige jaar: Dit is het bedrag wat op 31 december van het huidige jaar als reservering zal blijven staan

5. Opbouw per maand: hier vindt de reservering per maand, u kunt hier controleren of de opbouw per maand juist is 


Wanneer u een medewerker mist in het overzicht, dan heeft de medewerker de reservering niet als afspraak in de arbeidsrelatie. U kunt de reservering alsnog toevoegen door naar de arbeidsrelatie van de medewerker te gaan en te klikken op 'Afspraak toevoegen'.


Wanneer u het toegewezen percentage wilt inzien, kunt u kiezen voor rapport 'Componenten' selecteer bij 'berekening' de reservering. 

 

De medewerkers kunnen de saldi's van de reserveringen maandelijks terugvinden onderaan op de loonstrook.