Waar wijzig ik het type contract en overige contract instellingen bij een bestaande werknemer?


Belangrijk: Dit hoeft u alleen te doen als er bij de medewerkers iets niet goed staat in het contract. Een contract verlengen van een medewerker gaat dus niet op deze manier.


Stap 1

Ga op de pagina van de medewerker naar 'Arbeidsrelatie' in het linker menu.


arbeidsrelaties..jpgStap 2

Druk op het potlood achter het contract:


contract..jpg


U kunt hier het volgende aanpassen:
 • Contractduur: Hier kunt u kiezen uit bepaalde of onbepaalde tijd.
  (U dient dit veld alleen aan te passen als het fout staat ingevuld. Als een medewerker uit dienst gaat met een contract van onbepaalde tijd laat u dit veld op Onbepaalde tijd staan)
 • Type arbeidscontract: Hier heeft u vier opties:
  • Standaard: Een medewerker werkt vaste uren. Dit kan voltijds of deeltijd zijn.
  • Oproepkracht: Een medewerker werkt op basis van oproep.
  • Min - Max: Een medewerker krijgt een minimaal aantal uren betaald en krijgt de meer gewerkte uren uitbetaald.
   Als u deze optie selecteert dan kunt u de minimale en maximale uren instellen. Deze worden gebruikt in de planning.
   Voorbeeld: Een medewerker werkt minimaal 20 uur per week en maximaal 28 uur. Bij 'Min uren' vult u dan 20 in en bij 'Max uren' 28.
  • Jaar uren: Een medewerker heeft de afspraak binnen een bepaalde periode een aantal uren te werken.
   Als u deze optie selecteert dan kunt u de uren instellen die de medewerker zal komen werken.
   Voorbeeld: Een medewerker heeft een uren contract voor 500 uur. U vult hier dan 500 uur in.
 • Bedrijf: De B.V. waarmee de medewerker een arbeidscontract heeft.
 • Type: hier heeft u twee opties: 
  • Intern: Wordt de medewerker verloond door uw organisatie
  • Extern: Wordt de medewerker niet verloond vanuit uw organisatie
   (Dit veld past u alleen aan wanneer de medewerker wijzigt van extern naar interne verloning, of andersom. Bijvoorbeeld: U wordt gedwongen door de Belastingdienst een ZZP-er in dienst te nemen. U verandert dan Extern naar Intern)
 • Oud en Nieuw: Onder "Oud" ziet u de oude contract datums staan. Als deze fout zijn dan vult u onder "Nieuw" de nieuwe datums in. Een contract verlengen gaat dus niet via deze weg. Dit gaat over het wijzigen van de huidige contract instellingen. 
 • Einde proeftijd: Hier kunt u de laatste datum van de proeftijd invullen.
 • Hoe dienen extra gewerkte uren afgehandeld te worden?
  Deze sectie wordt gebruikt voor de afhandeling van meer gewerkte uren.
  In de instellingen van het bedrijf kunt u instellen op basis van het 'Type arbeidscontract' hoe de meer of minder gewerkte uren dienen te worden afgehandeld (Instellingen- Bedrijf - Planning en tijdsregistratie). Indien u een afwijkende afspraak heeft met een medewerker dan kunt u die hier selecteren. De opties zijn
  bij Meer of Minder werk:
  • Niets doen: Als een medewerker meer of minder uren per week draait dan afgesproken in het contract dan volgt hier verder geen betaling uit.
   Voorbeeld 1 : Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 42 uur is geregistreerd. Met de extra 2 uur wordt niets gedaan.
   Voorbeeld 2: Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 38 uur is geregistreerd. Met de 2 uur minder wordt niets gedaan.
  • Plus Min uren saldo: Als een medewerker meer of minder uren per week draait dan afgesproken in het contract dan wordt dit aan het plus min saldo toegevoegd.
   Voorbeeld 1 : Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 42 uur is geregistreerd. De extra 2 uur wordt aan het Plus-Min uren saldo toegevoegd als plus uren.
   Voorbeeld 2: Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 38 uur is geregistreerd. De 2 uur minder wordt van het Plus-Min saldo afgetrokken als min uren.
  • Verlof saldo: Als een medewerker meer of minder uren per week draait dan afgesproken in het contract dan wordt dit aan met het verlofsaldo verrekend.
   Voorbeeld 1 : Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 42 uur is geregistreerd. De extra 2 uur wordt aan het Verlofsaldo toegevoegd als Tijd voor Tijd.
   Voorbeeld 2: Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 38 uur is geregistreerd. De 2 uur minder wordt van het verlofsaldo afgetrokken als Tijd voor Tijd.
  • Uitbetalen: Als een medewerker meer of minder uren per week draait dan afgesproken in het contract dan wordt dit ingehouden of uitbetaald.
   Voorbeeld 1 : Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 42 uur is geregistreerd. De extra 2 uur worden klaargezet om te betalen.
   Voorbeeld 2: Een medewerker heeft een contract voor 40 uur en in het systeem staat dat er in een week 38 uur is geregistreerd. De 2 uur minder worden klaargezet om de volgende salarisrun in te houden.