Rapportage opties binnen humanwave


Binnen humanwave zijn veel standaard rapportages beschikbaar.

U gaat hiervoor naar de overzichtspagina van uw organisatie. Kies in het linkermenu voor 'Rapporten'.


U krijgt nu een lijst met alle beschikbare rapporten. 

Onder het tabblad 'Personeel' kunt u veel soorten rapporten vinden, welke u inzicht geven in allerlei personeelszaken.

Bijvoorbeeld: Hoe ziet de opbouw van mijn organisatie eruit? Wat zijn de verlofsaldi? Heeft iedereen wel zijn uren gerapporteerd? Wat is er dit jaar aan onkostendeclaraties ingediend?


Binnen elk rapport heeft u diverse keuzemogelijkheden om de output van de rapportage te specificeren naar uw wensen. U kunt de output onder andere specificeren op bedrijf, locatie, afdeling, data etc.

Zodra u uw selectiekeuze heeft gemaakt, klikt u links op 'verversen', daarna kunt u rechts kiezen om de output te openen in PDF format of in MS Excel.Let op! Rapportages laten alleen goedgekeurde verzoeken zien. Om, bijvoorbeeld, een actueel beeld te krijgen van het verlof, dient u eerst na te gaan of alle verzoeken zijn goedgekeurd.