Menu Organisatie


Het menu binnen de organisatie is als volgt ingedeeld:


Naast uw organisatienaam vindt u het volgende icoon:inst.JPG als u hierop klikt, kunt u naar de instellingen.
Daaronder volgt links een menubalk. Hieronder staat in het kort beschreven wat u onder de verschillende menu items kunt doen.
Mocht u een menu item niet zien, dan kan dit komen door de rol die u heeft of de modules die u binnen humanwave gebruikt.


 • Vandaag: Actuele informatie van vandaag
 • Mensen: Alle mensen die betrokken zijn bij uw organisatie.
  • Onder 'Medewerkers' vindt u uw medewerkers terug. 
  • Onder 'Alle' mensen die zijn ingevoerd; bijvoorbeeld familieleden van medewerkers
 • Organisatie: Hoe is uw organisatie opgebouwd?
  • Onder 'Locaties' vindt u de verschillende locaties waar mensen werken. Dit is een van de dwarsdoorsneden die humanwave maakt door uw organisatie.
  • Onder 'Diagram' vindt u welke medewerker aan welke manager gekoppeld is.
  • Onder 'Bedrijven' vindt u de verschillende juridische eenheden (B.V., Stichting, etc.) waaruit uw organisatie is opgebouwd.
 • Nog te doen: Welke aanvragen staan er nog allemaal open? Vanuit deze schermen kunnen de aanvragen beoordeeld worden.
  • Onder 'Planning' vindt u alle openstaande aanvragen die van invloed zijn op de planning; zoals Verlof, Overwerk en Extra uren.
  • Onder 'Declaraties' vindt u alle openstaande onkosten declaraties.
 • Verlof en Verzuim: Hier vindt u alles rond het verlof en verzuim van uw medewerkers.
  • Onder 'Open verzoeken' vindt u alle openstaande aanvragen die van invloed zijn op de planning, zoals Verlof, Overwerk en Extra uren.
  • Onder 'Verlofsaldo' vindt u alle verlofsaldi van de medewerkers
  • Onder 'Verlof mutaties' kunt u een aantal acties uitvoeren:
   • Een collectieve vrije dag - alle medewerkers zijn vrij op deze dag(en) en in dit scherm kunt u dit collectief instellen (voorbeeld: de vrijdag na hemelvaart).
   • Verlofjaar afsluiten - humanwave opent het verlofjaar voor u. Wilt u toch wat doen met de openstaande verlofsaldi van het vorige jaar dan kunt u met de functie 'Verlofjaar afsluiten' bijvoorbeeld uren verkopen of laten vervallen. 
   • De medewerkers krijgen in het nieuwe jaar meer of minder verlofrechten. Bijvoorbeeld, u besluit van 25 naar 26 verlofdagen in het jaar te gaan. 
   • Ziek deze maand: Wie was er ziek deze maand. Via dit scherm kunt u ook eventueel een wachtdag inhouden of een gedeelte op het salaris inhouden.
 • Declaraties: Hier vindt u alles rond onkosten declaraties.
  • Onder "Declaraties" vindt u alle openstaande onkosten declaraties. De open onkosten declaraties kunt u vanuit dit scherm beoordelen.
  • Onder "Heralloceren" kunt u een grootboekrekening gekoppeld aan de onkostendeclaratie en eventueel de BTW aanpassen voordat dit doorgaat naar de financiële administratie.
  • Onder "Afhandelen" kunt u het betaalbestand aanmaken.
  • Onder "Betalingen" kunt u het betaalbestand downloaden om in te lezen in de bank.  
 • Urenregistraties: U heeft deze tab alleen als u de module urenregistratie heeft. U vind alles rond de projecten, de projectplanning en de urenregistraties die doorgestuurd zijn ter beoordeling door de medewerkers.
  • Onder "Projecten" vindt u alle projecten die u heeft gedefinieerd.
  • Onder "Planning" vindt u de projectplanning en hoe de medewerkers hierop gealloceerd zijn.
  • Onder "Open urenregistraties" vindt u alle doorgestuurde urenverantwoordingen van de medewerkers.
 • Salaris: U heeft deze tab alleen als u de module salaris heeft. Hier vindt u het hele salarisproces.
  • Onder "Nog te doen" vindt u alle transacties die vanuit de HR processen zijn gekomen, zoals extra gewerkte uren die uitbetaald moeten worden en onkostendeclaraties.
  • Onder "Mutaties" vindt u alle mutaties die in een bepaalde maand verloond worden. Hier kunt u extra mutaties toevoegen.
  • Onder "Loonstroken" vindt u alle loonstroken. U kunt zowel concepten als definitieve stroken publiceren. Bij definitief worden de stoken ook zichtbaar bij de medewerker.
  • Onder "Betalingen" maakt u de betaling aan.
  • Onder "WKR" kunt u vergoedingen op Belast of Onbelast zetten en ziet u hoeveel vrije ruimte u nog heeft.
   NB: Onder "Belast" verstaan we dat een netto vergoeding in de vrije ruimte wordt opgenomen. onder "Onbelast" verstaan wij dat de netto vergoeding vrij mag worden gegeven.
  • Onder "Loonaangifte" maakt u de loonaangifte. Nadat u deze heeft aangemaakt kunt u deze versturen. Na een controle sturen wij deze dan door naar de Belastingdienst.
  • Onder "Journaalposten" vindt u de salarisjournaalposten per maand. Deze kunt u op verschillende manieren groeperen; totaal, per afdeling of per medewerker.
  • Onder "Acties" vindt u de functie ''Openen loonjaar''. Via een wizard worden de salarissen voor een volgend loonjaar klaargezet.
 • Bedrijfsmiddelen: Op deze tab ziet u alle bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn binnen uw organisatie. Daarnaast vindt u terug aan wie deze middelen toegewezen zijn.
 • Kosten: Op deze tab kunt u export maken van de kosten die geregistreerd zijn. Met deze informatie kunt u het budget van volgend jaar aanmaken.
  • Onder "Rapport" kunt op basis van selecties de kosten per bedrijf, afdeling of medewerker draaien.
  • Onder "Kosten" kunt u additionele kosten opnemen die niet zijn ingevoerd in humanwave. 
  • Onder "Werknemer" kunt per medewerker de kosten per jaar draaien.
 • Schema: Op deze tab ziet u waar uw medewerkers zijn ingepland. Ook kunt u hier eventueel verlof toekennen, diensten inkorten, mensen extra plannen en verlof beoordelen.
  • Per Dag - Hier ziet u de planning binnen uw organisatie per dag
  • Per Week - Hier ziet u de planning binnen uw organisatie per week
  • Per Maand  - Hier ziet u de planning binnen uw organisatie per maand
  • Afhandelen - Hier kunt u de extra gewerkte uren van de medewerker afhandelen. De extra uren kunnen uitbetaald worden, in Tijd voor Tijd worden omgezet, naar een plus min saldo worden omgezet of komen te vervallen.
 • In- en Uit dienst: Op deze tab kunt u zien welke in dienst taken nog dienen te worden uitgevoerd en ziet u de medewerkers waarvan binnen 60 dagen het contract afloopt.
 • Foto's: Hier kunt u uw logo uploaden en vervolgens als logo toevoegen. 
 • Documenten: Hier vindt u alle documenten terug die voor uw organisatie gegenereerd zijn. Ook kunt u hier documenten toevoegen.
 • Rapporten: Hier vindt u rapportages over uw personeel. De meeste rapporten hebben als standaard selectie Afdeling, Bedrijf, Locatie, Medewerker en een datum traject.
 • Autorisatie: Hier geeft u rollen aan medewerkers die meer moeten kunnen binnen humanwave.
  Meer informatie over het rollen en rechten model vindt in de volgende help file: rollen en rechten 
 • Over: Hier vindt u een beschrijving van uw organisatie.