Vast bedrag reserveringen


Een eindejaarsuitkering vast bedrag betekend dat een medewerker aan het einde van het jaar een vast bedrag krijgt (vermenigvuldigd met zijn fte).

Bijvoorbeeld:
Alle medewerkers krijgen een eindejaaruitkering van 600 euro in december (ongeacht de hoogte van het inkomen, wel afhankelijk van de fte).
De medewerker heeft een fte 50%, dan zal deze 300 euro krijgen als deze het hele jaar werkt.

Hoe koppelt u deze reservering aan een medewerker?

  • Ga naar de Medewerker -> Arbeidsrelatie.
  • Klik onder 'Afspraken' voor het plus-teken en kies voor 'Reservering vast bedrag'.
  • Vul het voltijds bedrag in.
  • Bewaar. 
Nu zal elke maand een vast bedrag opgebouwd worden als reservering.

Bijvoorbeeld:
Bij 600 euro eindejaarsuitkering en een 100% dienstverband wordt de reservering elke maand met 600/12 = 50 euro opgehoogd.
Is de medewerker 1 juli begonnen, dan krijgt deze 50*6 = 300 euro uitgekeerd.