3. Declaraties indienen


U kunt via de app van humanwave erg makkelijk en snel declaraties indienen. Ook kunt u de statussen van ingediende declaraties zien zodat u kunt bijhouden wat er met uw declaraties gebeurd. Hoe voert u declaraties in?


Stap 1

Klik op 'Declaraties' op het dashboard in de app. Op het dashboard vindt u een overzicht met het aantal reeds ingevoerde, goedgekeurde, betaalde en afgewezen declaraties.


app%20-%20declaraties%20dashboard.png


  • In het scherm dat verschijnt vindt u alle reeds ingevoerde declaraties. Naast de declaraties staan de statussen van declaraties (zie afbeelding hieronder). Er zijn 4 mogelijke statussen:
           - 'Ingevoerd': De declaratie is ingevoerd en wacht op de beoordeling door de persoon die daarvoor aangewezen is.
           - 'Goedgekeurd': De ingediende declaratie is door de persoon die deze moet beoordelen goedgekeurd.
           - 'Betaald': De ingediende declaratie is door de persoon die deze moet beoordelen goedgekeurd en betaald.
           - 'Geannuleerd': De ingediende declaratie is door de persoon die de declaratie indient verwijdert voordat deze is
              beoordeeld.
           - 'Afgewezen': De ingediende declaratie is door de persoon die deze moet beoordelen beoordeeld en afgewezen.

app%20-%20declaraties.pngStap 2

Wanneer u op het witte plusje in de rode cirkel rechts onderin klikt, kunt u declaraties toevoegen. U kunt kiezen uit 'Declareer' en 'Registreer kilometers'. 

  • Wanneer u voor 'Declareer' kiest, kunt u verschillende soorten declaraties selecteren (deze staat standaard op 'Openbaar vervoer'):
           - Openbaar vervoer: Hier kunt u de kosten van het openbaar vervoer declareren.
           - Parkeren: Hier kunt u de kosten voor het parkeren declareren.
           - Eten en drinken: Hier kunt u de kosten voor het eten en drinken declareren.
           - Telefoon: Hier kunt u de kosten van uw telefoonrekening declareren.
           - Kantoorbenodigdheden: Hier kun de kosten van uw kantoorbenodigdheden declareren.
           - Overige: Hier kunt u de kosten declareren die nog niet genoemd zijn hierboven.
  • Indien nodig kunt u hier ook het belastingpercentage (0%, 6% of 21%) invullen onder het kopje VAT (deze staat standaard op 0%).
  • Wanneer u voor 'Registreer kilometers' kiest, kunt u het aantal gereden kilometers, het startpunt, het eindpunt, de totale afstand en de kilometerprijs (aantal cent per kilometer waar u recht op heeft vanuit de organisatie) noteren. 
  • Bij zowel de geregistreerde kilometers als de andere declaraties kunt u een foto maken met uw telefoon. Zo kunt u bijvoorbeeld een foto maken van een parkeerbon, zodat voor de persoon die de declaratie moet beoordelen duidelijk is waar, wanneer en hoe lang iemand ergens stond.