6. Documenten


Het is met de app van humanwave mogelijk om documenten te delen en in te zien. Zo heeft u bijvoorbeeld al uw loonstroken altijd bij de hand. Hoe u documenten kunt toevoegen en inzien ziet u hieronder:


Stap 1

Klik op 'Documenten' onderaan het dashboard in de app.


app%20-%20documenten.png


Stap 2

In het scherm dat verschijnt kunt u klikken op de documenten die er al staan om ze in te zien. Klik op 'Open bijlage' om het document te openen. Klik op 'Details' om meer details over het document te vinden, zoals de aanmaakdatum en vervaldatum van het document. Klik op het figuurtje rechts van 'Details' om het document te delen via, bijvoorbeeld, e-mail, WhatsApp of Skype.


Stap 3

Wanneer u een document toe wilt voegen, klikt u op het witte plus-teken in de rechter bovenhoek. 


app%20-%20document%20toevoegen.png

  • In het scherm dat verschijnt kunt u aangeven om wat voor soort document het gaat. De documenttypes zijn:
           - Algemeen
           - Arbeidsvoorwaarden
           - Bedrijfsmiddel
           - Contract
           - Functioneren en beoordelen
           - Herinnering
           - Identificatie
           - In en uit dienst
           - Inspectie
           - Jaaropgaaf
           - Loonbelastingverklaring
           - Loonstrook
           - Mobiliteit
           - Model overeenkomst
           - Officiële waarschuwing
           - Onkostendeclaratie
           - Opleiding
           - Persoonlijk ontwikkelingsplan
           - Resultaat afspraken
           - Verklaring omtrent het gedrag
           - Verlof
           - Verzuimdossier
  • Naast het documenttype kunt u het document een titel geven, notities toevoegen, vervaldatum instellen en een referentie toevoegen. Het document voegt u toe door er een foto van te maken ('Maak foto') of het document te selecteren uit de galerij van uw telefoon. Dit doet u door op 'Fotorol' te klikken.