Levensloop uitbetalen


Hoe kunt u het uitbetalen van levensloop inrichten?

Bij het uitbetalen van de levensloop zegt de Belastingdienst het volgende: 'Neemt u het gespaarde bedrag in 1 keer op? Dan houdt degene die uw levenslooptegoed uitbetaalt belasting in over:

  • 80% van het levenslooptegoed dat u hebt opgebouwd tot en met 31 december 2013.
  • 100% van het levenslooptegoed dat u na 31 december 2013 hebt opgebouwd.
  • De levensloopverlofkorting die u krijgt, is maximaal € 205,- maal het aantal jaren waarin u hebt gespaard tot en met 31 december 2011. De levensloopverlofkorting is nooit groter dan het bedrag dat vrijvalt of dat u opneemt.'


Hoe richt u dit in in humanwave?

Ga naar de Algemene instellingen -> Salaris:
Leg 3 componenten aan

  • Een component van het type Bonus, deze noemt u 'Levensloop bruto'.
  • Een component van het type Netto vergoeding, deze noemt u 'Levensloop netto (onbelast in de wkr)'.
  • Een component van het type Levensloopverlofkorting.


Koppel deze componenten aan de medewerker in zijn/haar arbeidsrelatie.


Let op 
Onderstaand voorbeeld is iemand die van 2006 tot en met 2012 heeft opgebouwd en nog nooit heeft opgenomen.

De werknemer heeft van 2006 tot en met 2011, 6 keer het recht op levensloopverlofkorting.

Heeft de medewerker andere jaren opgebouwd dan kunnen de getallen anders zijn.