Wat is de UPA?


De upa is de Uniforme Pensioen Aangifte naar Zorg en Welzijn (pggm).

Achtergrond

Tot en met 2016 moest u de gegevens handmatig doorgeven via de site van het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Vanaf 2017 moet u dit doen via een elektronische aangifte die UPA wordt genoemd (Uniforme Pensioen Aangifte).

De aangifte lijkt heel veel op de aangifte van de Belastingdienst, echter er zijn een aantal belangrijke verschillen.


  1. De aangifte dient u uiterlijk de 10e van de volgende maand aan te leveren.
  2. Naar aanleiding van de aangifte krijgt u een factuur van Zorg en Welzijn (In tegenstelling tot de belastingdienst hoeft u niet gelijk te betalen).
  3. Medewerkers hoeven niet meer apart te worden aangemeld en afgemeld. Dit gaat automatisch in het bericht.

 Binnen humanwave kunt u de pensioen aangifte verzenden. Hoe u dit doet, kunt u vinden in de helpfile Hoe werkt de UPA voor de Zorg en Welzijn?