Waarom is de aangifte mislukt?


Het aanmaken van de pensioenaangifte kan om verschillende redenen mislukken (de aangifte heeft de status 'Aanmaken mislukt').


De belangrijkste redenen zijn: adresgegevens of sofinummers ontbreken bij de medewerkers.

U vindt dit terug op het tabblad 'Logboek' als u de pensioenaangifte opent:
In deze gevallen past u de gegevens van de betreffende medewerkers aan. Daarna herberekend u de pensioen aangifte door voor 'Opnieuw berekenen' te kiezen.De aangifte zal dan opnieuw worden aangemaakt.