Waarom is de aangifte afgekeurd door zorg en welzijn?


De aangifte naar Zorg en Welzijn kan om verschillende redenen worden afgekeurd. De belangrijkste redenen zijn:


  1. Een zelfde personeelsnummer is meerdere keren gebruikt.
  2. Twee medewerkers hebben hetzelfde sofinummer.


U vindt de oorzaak terug op het tabblad 'Logboek' als u de aangifte opent.


In dat geval past u de gegevens aan en maakt u een nieuwe aangifte.

Deze kunt u dan wederom indienen.