Als u correcties moet maken omdat u verkeerde gegevens heeft aangeleverd (verkeerde geboortedatum) of toch een aantal medewerkers vergeten was, dan maakt u een nieuwe aangifte aan voor de periode en verstuurd deze.

De correcties zullen dan in de volgende maandfactuur worden meegenomen.