Premieloonstaat: Hoe kan ik de sociale premies en loonbelasting controleren?


De premieloonstaat vindt u onder Organisatie/Rapporten/Personeel/Salaris/Premieloonstaat

Op de premieloonstaat vindt u een terugkoppeling per periode van de berekende premies.


De premieloonstaat bestaat uit de onderstaande kolommen:


 1. Loon in geld, dit zijn bijvoorbeeld het salarissen, een bonussen, het uitbetalen van overwerk, of het uitbeltan van vakantiegeld.
 2. Loon niet in geld, dit zijn bijvoorbeeld een auto van de zaak of een bijtelling lunch
 3. Aftrekposten, dit is bijvoorbeeld een pensioenpremie of een aanvullende ANW (algemene nabestaanden weet) premie
 4. Loon voor SVW, dit is het loon voor sociale verzekeringen, dit is de grondslag voor de sociale premies WW, ZVW, Werkhervattingskas WIA en Sectorfonds
 5. Gebruikte grondslag, dit is de grondslag die daadwerkelijk gebruikt is, deze kan afwijken indien de medewerker meer (heeft) verdient dan het maximum bedrag waarover sociale premies berekend mogen worden.
 6. Sectorfonds,ZVW,WIA,WHK (werkhervattingskas) ,WW zijn de verschillende premies die berekend zijn
 7. Loon voor loonheffing, dit is grondslag van de belastingen
 8. Ingehouden loonheffing is de ingehouden loonbelasting
 9. Ingehouden ZVW, dit komt over het algemeen alleen voor bij DGA's (Directeur grootaandeelhouders). Bij dit type medewerkers wordt de premie van het netto loon ingehouden.
 10. Verrekende arbeidskorting,  de arbeidskorting waarmee rekening is gehouden bij berekening van de loonheffing. 
 11. Levensloopverlofkorting, indien levensloop wordt uitbetaald, dan krijgt de medewerker een korting op zijn loonbelasting, deze korting komt in deze kolom.
Door voor PDF of Excel te kiezen kunt u het rapport downloaden.

Duurt het te lang en kan het rapport niet gegenereerd worden, dan kunt u voor het meest rechter, blauwe icoon kiezen. Het document zal dan als organisatie document worden aangemaakt (deze is altijd in Excel formaat).