Ga naar Salaris/Rapporten/Financieel/Journaalposten

Kies de perioden die u wilt uitdraaien en kies voor de rechter icoon.

Er zal dan een document worden aangemaakt wat zichtbaar wordt onder de organisatie documenten.