Wat betekent de ziekmeldingsfrequentie in het overzicht verzuimstatistieken?


De ziekmeldingsfrequentie geeft aan hoe uw medewerkers zich ziek melden in een periode. Hoe hoger dit cijfer, hoe meer zorgen u zich moet maken. Een hoge ziekmeldingsfrequentie betekent dat er iets mis kan zijn binnen uw organisatie. U hoeft u niet gelijk zorgen te maken bij een hoge frequentie, maar u moet kijken of er een oorzaak is. Is er een griep golf aan de gang, dan kan dat een oorzaak zijn, echter als er verder geen randoorzaken zijn is dit wel een teken dat u moet gaan zoeken of er iets aan de hand is binnen uw organisatie. Het kan er ook op duiden dat mensen ontevreden zijn of dat de werkdruk te hoog is.


Hoe wordt de ziekmeldingsfrequentie (ZMF) berekend?

Wij volgen hierbij de formules van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zodat u vergelijkingen kunt draaien. De ziekmeldingsfrequentie wordt als volgt berekend:

(Het aantal meldingen in een periode / het aantal medewerkers in een periode) * (Het aantal dagen in een jaar / gemiddeld aantal dagen in een verslagperiode)


 • Het aantal meldingen in een periode wordt als volgt bepaald:
  Hoeveel keer hebben medewerkers zich ziek gemeld in een jaar?
 • Het aantal medewerkers wordt als volgt bepaald:
  Per medewerker wordt gekeken hoeveel dagen deze in dienst is in het jaar / het aantal dagen in het jaar. Is de medewerker het hele jaar in dienst dan is het getal 1. Is de medewerker een halfjaar in dienst dan is het getal een 0,5. Hierbij wordt niet gekeken naar de fte.
  Heeft u alleen de bovenstaande medewerkers in dienst, dan is het aantal medewerkers 1,5.
 • Het aantal dagen in een jaar wordt als volgt bepaald:
  Dit is 365 of 366. Wij kijken naar het voorschrift van het CBS.
 • Het gemiddeld aantal dagen in de verslag periode wordt als volgt bepaald:
  Het aantal werkelijke dagen in een periode. Voor een jaar is dit een heel jaar.
  Gedurende het huidige jaar rekenen we het aantal dagen tot vandaag. Op 31 januari rekenen wij dus met 31 dagen.


Voorbeelden:

 • U heeft twee medewerkers en het is 31 januari, beide medewerkers hebben zich 1 keer ziek gemeld.
  Uw ziek meldingsfrequentie is dan 2/2 * 365/31 = 11,77
 • U heeft twee medewerkers en het is 31 december, beide medewerkers hebben zich 1 keer ziek gemeld.
  Uw ziek meldingsfrequentie is dan 2/2 * 365/365 = 1


Uit bovenstaande voorbeeld blijkt dat er gecorrigeerd wordt voor het verwachte aantal ziek meldingen. Op 31 januari (11,77) is de frequentie hoger dan op 31 december (1).