Moet een BV van een DGA aangesloten zijn bij een sector?


Indien via een BV alleen de DGA en eventueel familieleden verloond worden, dan hoeft deze niet ingedeeld te worden in een sector (de sector binnen humanwave kan dan op 0 blijven staan).
Zodra u stagiaires of werknemers in dienst neemt op deze BV dient u een sector aan te vragen.

Dit doet u met het formulier Melding Loonheffingen Premies werknemersverzekeringen betalen.