Hoe voer ik een salariswijziging door met terugwerkende kracht?


Het kan voorkomen dat u een salaris wijziging met terugwerkende kracht heeft. Dat wil zeggen, u heeft de maand al verloond maar het blijkt dat er toch een hoger salaris voor de medewerker moet worden uitbetaald.

Bijvoorbeeld: U heeft de medewerker 2000 euro betaald en na de verloning blijkt dat de medewerker 2500 had moeten krijgen of de medewerker heeft 2000 euro gekregen maar de directie besluit dat met terugwerkende kracht tot 1 januari zijn salaris met 50 euro verhoogd wordt.


Er zijn hier de volgende scenario's mogelijk:

  1. U wilt de loonsverhoging in de huidige periode alsnog verrekenen en de verhoging begint in de verloonde periode
  2. U wilt de loonsverhoging in de huidige periode alsnog verrekenen en de verhoging begint voor de net verloonde periode

  3. U wilt het verschil in de volgende periode verwerken.

Scenario 1 en 2 kunnen alleen als u nog geen loonaangifte verstuurd heeft voor de betreffende periode. Wanneer u dit wel heeft gedaan, moet u voor optie 3 kiezen.


Bij optie 2 en 3 moet u eerst een salariscomponent voor de looncorrectie aanmaken als deze niet bestaat. Dit is een eenmalige actie

Dit doet u als volgt:


Stap 1

Ga naar de Algemene instellingen.


Stap 2

Ga naar het tabblad 'Salaris'.


Stap 3

Druk op het plus-teken.


Stap 4

Kies als salarisberekening het type Bonus (dit is een bijzonder tarief berekening).


Stap 5

Kies als datum 1 januari van het huidige jaar.


Stap 6

Vul bij de Omschijving de omschrijving in die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld "Salaris correctie".


Stap 7

Kies bij debet de grootboekrekening die u gebruikt voor het salaris.


Stap 8

Klik op 'Bewaar' om het nieuwe component aan te maken.


Over het gecorrigeerde salaris moet natuurlijk vakantiegeld berekend worden. Dit kan automatisch.


Stap 1

Ga naar de sectie reserveringen op het tabblad salaris


Stap 2

Druk op het potlood achter vakantiegeld


Stap 3

Als het vakantiegeld geopend is drukt u op de plus achter grondslag.
(U voegt nu extra componenten toe voor de grondslag van het vakantiegeld)

  • Hier kiest u voor het zojuist aangemaakte 'Correctie salaris' en daarna bewaart u het component.


Nu kunnen we verder met de scenario's 1, 2 en 3.


Scenario 1: U wilt de loonsverhoging in de huidige periode alsnog verrekenen en de verhoging begint in de verloonde periode


Stap 1

Ga naar de medewerker.


Stap 2

Ga naar zijn arbeidsrelatie.


Stap 3

Ga naar de tab 'Berekeningen' en kijk hoeveel u netto heeft betaald, bijvoorbeeld 1911,11 euro.


Stap 4

Ga naar de tab afspraken en pas het salaris aan zoals beschreven in de help file "Hoe voer ik een salaris wijziging door in de huidige of een toekomstige periode?"


Ga daarna naar Organisatie -> Salaris -> Loonstroken en maak een nieuwe conceptstrook voor de medewerker.

  • Kies bij periode de periode waarin de aanpassing heeft plaatsgevonden
  • Vink alle medewerkers uit en selecteer de medewerker
  • Bewaar


Stap 5

Controleer de strook en kijk hoeveel u de medewerker nu krijgt, bijvoorbeeld 2000,11 euro


Stap 6

U moet nu handmatig 89 euro overmaken naar de medewerker.


Stap 7

U kunt een definiteive strook voor de medewerker genereren.


Stap 8

Indien u de journaalposten al ingeboekt heeft in uw financiële administratie, dan moet u deze niet vergeten opnieuw in te boeken met de correcties.


Scenario 2: U wilt de loonsverhoging in de huidige periode alsnog verrekenen en de verhoging begint voor de net verloonde periode


Stap 1

Ga naar de medewerker


Stap 2

Ga naar zijn arbeidsrelatie


Stap 3

Ga naar de tab berekeningen en kijk hoeveel u netto heeft betaald, bijvoorbeeld 1911,11 euro.


Stap 4

Ga naar de tab afspraken en pas het salaris aan zoals beschreven in de help file "Hoe voer ik een salaris wijziging door in de huidige of een toekomstige periode?"


Stap 5

Het salaris voor de eerdere periode koppelt u door een mutatie in afspraken te maken met het salaris component 'Salaris correctie' met het bedrag wat extra uitbetaald had moeten worden.
Bijvoorbeeld: het salaris gaat per 1 januari van 2000 naar 2100 euro.
U heeft in stap 4 het salaris per 1 april aangepast naar 2100 euro. De overige 3 maanden moeten met de salaris correctie component verrekend worden. Hier vult u dus 300 euro in.


Stap 6

Ga daarna naar Organisatie -> Salaris -> Loonstroken en maak een nieuwe conceptstrook voor de medewerker.


Stap 7

Controleer de strook en kijk hoeveel u de medewerker nu moet betalen, bijvoorbeeld 2100,11 euro


Stap 8

U moet nu handmatig 189 euro overmaken naar de medewerker.


Stap 9

U kunt een definiteive strook voor de medewerker genereren


Stap 10

Indien u de journaalposten al ingeboekt heeft in uw financiële administratie, dan moet u deze niet vergeten opnieuw in te boeken met de correcties

Scenario 3: U wilt verschil in het in de volgende periode verwerken.


Stap 1

Ga naar de medewerker.


Stap 2

Ga naar zijn arbeidsrelatie.


Stap 3

Ga naar de tab 'Afspraken' en pas het salaris aan zoals beschreven in de help file "Hoe voer ik een salaris wijziging door in de huidige of een toekomstige periode?"
Bij de begindatum vult u de begindatum van de volgende periode in.


Stap 4

Het salaris voor de eerdere periode koppelt u door een mutatie in 'Afspraken' te maken met het salaris component 'Salaris correctie' met het bedrag wat extra uitbetaald had moeten worden.
Bijvoorbeeld: het salaris gaat per 1 januari van 2000 naar 2100 euro.
U heeft in stap 3 het salaris per 1 mei aangepast naar 2100 euro. De overige 4 maanden moeten met de salaris correctie component verrekend worden. Hier vult u dus 400 euro in.


Stap 5

De volgende maand zal de salaris correctie verrekend worden.


Welk scenario heeft onze voorkeur?
Scenario 3 heeft onze voorkeur. Het is één keer extra werk doordat u het salariscomponent 'Salaris correctie' moet aanmaken, maar daarna is alles recht toe en recht aan. U hoeft alleen het verschil te koppelen wat u de eerdere maand had moeten betalen.

Het kan echter zijn dat de medewerker het geld eerder moet krijgen. In dat geval kunt u de eerste twee scenario's toepassen.


Waarom wordt de salariscorrectie tegen bijzonder tarief verloond?

De Belastingdienst stelt dat een salaris correctie in principe een eenmalige betaling is en tegen bijzonder tarief verloond moet worden.