Hoe wordt het salaris berekend voor iemand die gedurende de maand in en uit dienst gaat?


Als iemand halverwege de maand in dienst en weer uit dienst gaat (een medewerker komt bijvoorbeeld niet door de proeftijd), dan wordt zijn salaris automatisch naar rato omgerekend binnen humanwave.

Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

(Aantal werkdagen in de maand dat de medewerker in dienst is / Aantal werkdagen in de maand) * Salaris.  

Voorbeeld:
Iemand komt in dienst op 5 mei 2017.
Op 10 mei belsuit u gezamenlijk dat de medewerker en u uit elkaar gaan.
Vanaf vrijdag 5 mei tot 10 mei zijn er 4 werkbare dagen

In mei zijn er 23 werkbare dagen
Als zijn salaris 2000 euro is, dan is het salaris voor mei 4/23*2000 = 347,83 euro.