Actieve medewerkers


Het rapport 'Actieve medewerkers' wordt gebruikt voor de facturatie van humanwave. Wij kijken naar het aantal actieve contracten binnen een organisatie en facturen deze. Dit is niet gelijk aan de status van de medewerker die in zijn profiel te vinden is. Dit rapport is ook handig om te gebruiken wanneer u met humanwave begint, omdat u via dit rapport precies kunt zien bij welke medewerker er gegevens vergeten zijn in te vullen., 


Het rapport 'Actieve medewerkers' kan per maand gedraaid worden en geeft de basisgegevens van de medewerker weer. De gegevens die per medewerker weergegeven worden zijn:


- Personeelsnummer: Voor meer informatie over het de personeelsnummers, zie Personeelsnummers.

- Type: Hier wordt het type medewerker weergegeven, zoals werknemer, gedetacheerde en vrijwilliger.

- Type contract: De mogelijke contracttypes zijn standaard (vast aantal uur per week), min/max, oproepkracht en jaar uren.

- Locatie: Hier wordt de locatie weergegeven die in het profiel van de medewerker staat. 

- Bedrijf: Hier staat het bedrijf waar de medewerknemer een overeenkomst mee heeft.

- Afdeling: Dit is de afdeling waar de medewerker werkzaam is.

- Functie: Hier wordt de functie weergegeven van de medewerker.

- Manager: De manager van de medewerker wordt hier weergegeven.

- In dienst: Hier wordt de datum weergegeven waarop de medewerker in dienst is gekomen.

- Einddatum: Wanneer een contract een einddatum heeft, wordt deze hier weergegeven. Bij een contract van onbepaalde tijd blijft dit veld leeg.

- Titel: Een eventuele titel wordt hier weergegeven.

- Initialen: Hier staan de initialen van de medewerker.

- Voornaam: De voornaam van de medewerker wordt hier weergegeven.

- Tussenvoegsel: Eventuele tussenvoegsels komen zijn hier te vinden. Wanneer de medewerker geen tussenvoegsel heeft, blijft dit veld leeg.

- Achternaam: De achternaam van de medewerker wordt hier weergegeven.

- Adres: Hier staat het adres van de medewerker.

- Postcode: De postcode van de medewerker wordt hier weergegeven.

- Plaats: De plaats waar de medewerker woont wordt hier weergegeven.

- Provincie: De provincie waar de medewerker woont wordt hier weergegeven.

- Land: Het land waar de medewerker woont wordt hier weergegeven.

- BSN: Hier wordt het BSN nummer van de medewerker weergegeven.

- Geslacht: Het geslacht van de medewerker wordt hier vermeld.

- Geboortedatum: De datum waarop de medewerker geboren is wordt in deze kolom weergegeven.

- Nationaliteit: Het land van herkomst wordt onder Nationaliteit weergegeven.

- Burgerlijke staat: Hier is de burgerlijke staat van medewerker te vinden.

- Salaris (voltijd): Hier wordt het salaris weergegeven bij een voltijd dienstverband. Iemand met een FTE van 0.5 en een maandsalaris van 1000 euro, zal hier een bedrag van 2000 euro zien staan. De medewerker krijgt 1000 euro omdat hij een FTE van 0,5 heeft. Zou hij een voltijd dienstverband hebben, zou hij 2000 euro verdienen.

- FTE: Hier wordt het FTE van de medewerker weergegeven. Dit is een getal tussen de 0 en 1. Het FTW wordt o.a. gebruikt voor het berekenen van het verlof en het salaris.

- Salaris (deeltijd): Hier wordt het salaris weergegeven bij een deeltijd dienstverband. Iemand met een FTE van 0.5 en een maandsalaris van 1000 euro, zal hier een bedrag van 1000 euro zien staan. Dit bedrag houdt rekening met het FTE van de medewerker en berekend aan de hand hiervan het maandsalaris uit. 

- IBAN: Hier wordt het rekeningnummer van de medewerker weergegeven.

- Contactgegevens: Hier komen mailadressen en telefoonnummers te staan indien deze toegevoegd zijn.


Het rapport heeft meerdere filters, zodat u de gegevens van de medewerkers krijgt die u zoekt en onnodige gegevens weg kunt laten. Zo kan er gefilterd worden op bedrijf, locatie, afdeling, medewerker en datum.