Waarom moet ik toegang verlenen aan contactpersonen en andere persoonlijke informatie bij de registratie?


Humanwave maakt bewust gebruik van bestaande 'identity providers' als Google, Microsoft en Facebook, want deze zijn het best in staat uw gegevens veilig te bewaken. Humanwave heeft dus ook geen eigen gebruikersnamen en wachtwoorden.

 

Om gebruik te maken van één van deze 'identity providers' is het nodig dat u humanwave toestemming geeft deze te gebruiken. Humanwave vraagt om minimale toegang tot uw gegevens en gebruikt deze alleen om u als gebruiker te herkennen.

 

Humanwave gebruikt na toestemming dan ook alleen uw naam en e-mail adres, zodat mocht het nodig zijn er contact met u opgenomen kan worden. We hanteren strenge privacy regels en humanwave zal nooit deze gegevens misbruiken. Humanwave heeft verder geen toegang tot uw Google, Microsoft of Facebook account en de bovenstaande partijen hebben ook geen toegang tot de humanwave gegevens.

 

Het is niet mogelijk in te loggen bij humanwave zonder humanwave toegang te geven bij Google, Microsoft of Facebook. Mocht u ondanks de uitleg dit niet willen doen dan kunt u altijd een nieuw Google, Microsoft of Facebook account aanmaken zonder enige persoonlijke gegevens.

 

Het volledige privacy statement kunt u nalezen op:

https://humanwave.nl/images/general-images/Humanwave_Privacystatement.pdf