Plus/min uren: hoe worden ze weergegeven?


Plus uren worden weergegeven als een extra planning en min uren worden weergegeven als een mindering op de planning. Op deze manier kan inzichtelijker gemaakt worden wanneer de plus/min uren gerealiseerd zijn.