Hoe kan ik als medewerker verlof kopen?

Als een medewerker verlof wilt kopen kan dat aangemaakt worden binnen humanwave. Bij het kopen van verlof wordt aangegeven hoeveel uren of dagen er gekocht worden. Dit aantal wordt opgeteld bij het verlofsaldo en de medewerker kan vervolgens verlof opnemen. 


Stap 1

Ga naar app.humanwave.nl of klik op 'Home' als u al ingelogd bent.


Stap 2

Ga naar het tabblad 'Mensen' en klik op de naam van de medewerker die verlof wilt kopen.


Stap 3

Klik op het tabblad 'Planning' en klik rechtsboven op het '+' en selecteer 'Verlof kopen'.

Stap 4

U vult in of het om uren of dagen gaat, het aantal en eventueel een notitie om de aanvraag te specificeren. Er wordt ook direct weergegeven hoeveel er van het salaris van de medewerker wordt afgetrokken. Klik op 'Bewaar' om de wijziging op te slaan. Na opslaan wordt er 24 uur toegevoegd aan het verlofsaldo van de medewerker.


Stap 5

Na het 'Verlof kopen' voert u voor de medewerker het verlof in op de dagen dat hij/zij verlof op zou willen nemen. Dit wordt afgetrokken van het verlofsaldo van de medewerker.


Verwerking binnen het salaris van de medewerker.

Stap 1

Vervolgens klikt u linksboven weer op 'Home' en klikt u op 'Salaris'. In het tabblad 'Nog te doen' ziet u nu 'Verlof kopen' staan bij de desbetreffende medewerker. U selecteert het verzoek en klikt op 'Geselecteerde items afhandelen'.


Stap 2

Vervolgens kunt u kiezen hoe u het gekochte verlof wilt afhandelen. Hier is het meest voor de hand liggend om dit te verrekenen via het salaris. U kiest hier dus voor 'Betalen via salaris' en selecteert de betalingsperiode waar het bedrag moet worden ingehouden. Klik op 'Bewaar' om de wijziging op te slaan.

Stap 3

Na het opslaan van de wijziging klikt u linksboven op 'Home'. Klik op het tabblad 'Mensen' en klik op de naam van de medewerker.


Stap 4

Klik bij de medewerker op het tabblad 'Arbeidsrelatie' en klik binnen de arbeidsrelatie op het tabblad 'Berekeningen'. Hier ziet u een berekening van de loonstrook voor de geselecteerde maand. Hier wordt ook het gekochte verlof van de medewerker op weergegeven.