Aan de slag met humanwave


In bijgevoegd document vindt u uitleg over welke gegevens van belang zijn en ingevuld dienen te worden bij de medewerkers. We zullen alle tabbladen die voor u als werkgever van belang zijn bij de medewerker en organisatie aflopen en de nieuwe functionaliteiten uitleggen. Ook zult u bij de instellingen een aantal zaken moeten instellen om optimaal te profiteren van humanwave.