Hoe kan ik de StiPP pensioen regeling verwerken in humanwave


Wanneer uw organisatie is aangesloten bij StiPP pensioen bent u gebonden aan bepaalde regelingen.

Hoe u deze regeling kunt implementeren in humanwave wordt in deze helpfile uitgelegd.


Wat van belang is binnen de pensioen afspraken van StiPP is dat de opbouw gedurende de diensttijd van de medewerker veranderd.

Het eerste half jaar (0 tot en met 6 maanden) hoeven zowel de werkgever als werknemer geen pensioen af te dragen.

het opvolgende jaar (7 tot en met 18 maanden) moet de werkgever Basis afdragen (StiPP basis pensioen werkgever).

daarna (vanaf de 19de maand) draagt ook de werknemer 4% af (StiPP Plus Pensioen werknemer en StiPP Plus Pensioen werkgever).


Omdat deze afdracht afhangt van de in dienst datum, kan deze regeling niet op organisatie niveau worden ingesteld.

U moet de regeling per werknemer inrichten. 

Om ervoor te zorgen dat u dit niet vergeet kunt u hiervoor op organisatie niveau herinneringen aanmaken.


Allereerst dient de CAO juist te zijn gekoppeld. Op deze manier worden de verschillende premie componenten juist geïmporteerd in humanwave. U hoeft alleen nog maar de componenten toe te wijzen aan de medewerkers. 


Hoe wijs ik de StiPP pensioen componenten toe aan mijn mederwerker?


Stap 1

Ga naar de medewerker en ga naar 'Arbeidsrelatie'


Voor het eerste half jaar (0 tot 6 maanden) hoeft u niets te doen.

Na het eerste halfjaar verandert de pensioen regeling voor de medewerker.

Wanneer uw werknemer op 1 september is gestart, gaat het nieuwe component (StiPP pensioen basis) in op 1 maart. 


Stap 2

Klik op het plusteken om een nieuwe afspraak toe te voegen. Kies type 'StiPP Basis Pensioen werkgever' met begindatum 1 maart en einddatum 1 jaar later.Na deze 18 maanden treedt het volgende component in. 


Stap 3

Klik daarvoor weer op het plusteken en kies type 'StiPP Plus Pensioen werkgever' en voeg daarna ook ' StiPP Plus pensioen' toe.

Vul voor beide begin- en einddatum in; begindatum is hier 18 maanden na in dienst datum, einddatum kunt u leeg laten indien de werknemer een contract voor onbepaalde tijd heeft. 


Wanneer uw werknemer een contract voor 7 maanden heeft, dan kunt u enkel de eerste maand van het StiPP Basis Pensioen invoeren. Indien het contract wordt verlengd, zult u door middel van de herinneringen attent worden gemaakt op het toevoegen van de laatste component.


Hoe stel ik herinneringen in zodat ik de verschillende componenten niet vergeet in te richten op werknemer niveau?


Stap 1

U kunt herinneringen instellen, zodat het systeem u een seintje geeft zodra de nieuwe afspraak van kracht is. 

Dit doet u door naar de instellingen van uw organisatie te gaan
Stap 2

Ga daarna naar tabblad 'Herinneringen' en klik op het plustekenStap 3

Kies voor het type 'in dienst', filter 'alle' en herinnering op 'maanden achteraf'. Bij het aantal kiest u '6' voor het tweede component en '18' voor het derde component.

Voor het tweede component kiest u tekst als 'Na 6 maanden in dienst dient de pensioen basis gekoppeld te worden bij medewerkers die gedetacheerd zijn'

Voor het derde component kiest u tekst als 'Na 18 maanden in ienst dient de pensioen basis gekoppeld afgesloten te worden bij medewerker en dient het pluspensioen werkgever en werknemer gekoppeld te worden voor de volgende perioden.'


Zodra u deze herinneringen heeft ingesteld krijgt u (of de daarvoor ingestelde verantwoordelijke) voor elke medewerker na 6 en 18 maanden een herinnering. Na dit seintje moet u de contractafspraak toevoegen, zoals hierboven uitgelegd.


U moet maandelijks gegevens aanleveren bij StiPP (via een PDO-bestand). Hoe u deze gegevens aan moet leveren leggen we uit in helpfile ----