Welke instellingen moet ik aanpassen voor de transitievergoeding?

De transitievergoeding wordt tegen de groene belastingtabel uitbetaald.

U dient hiervoor de volgende handelingen te verrichten:

1. Ga naar Arbeidsrelatie / Belastinginstellingen


2. Kies voor + en maak een nieuwe instelling aan.


3. Kies daarna voor geavanceerde instellingen en druk op het potlood.


4. Het veld tabel kleur dient op groen te worden gezet:


5. De velden Nr inkomstenverhouding, en Code dienstverband dienen te worden aangepast.
In het veld nummer inkomstenverhouding zet u een hoger nummer dan er in stond. Was dit nummer een 1, dan wordt dit een 2; was dit nummer een 2, dan wordt dit een 3.
In het veld Code dienstverband kiest u voor 62.


6. Onder Sociale verzekering zet u de WW, ZW en WAO/IVA/WGA op 'Nee', bij ZVW vult u 'Wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing' 
7. Klik op bewaren om de instellingen op te slaan.