Groeperen van journaalposten voor de export naar Exact


In deze helpfile worden de keuzemogelijkheden uitgelegd voor het groeperen van journaalposten voor de export naar Exact.


Wat betekent groeperen van de journaalpost op Berekening bij het aanmaken van het export bestand?

--> Op berekening betekent op basis van salarisberekeningen, zoals ze vernoemd staan in humanwave. Deze staan in de organisatie instellingen onder het tabblad ‘Salaris’. De salariscomponenten worden zichtbaar op de journaalpost met de daarbij behorende kosten, bijvoorbeeld voor de reservering van het vakantiegeld. 


Wat betekent groepen van de journaalpost op Grootboekrekening bij het aanmaken van het export bestand?

--> Op grootboekrekening betekent dat de kosten op de journaalpost onderverdeeld worden per grootboekrekening. Alle loonkosten worden bijvoorbeeld samen genomen op dezelfde grootboekrekening en bepaalde premies die op dezelfde grootboekrekening moeten komen worden ook samen weergegeven.


Wat betekent groeperen van de journaalpost op '-' bij het aanmaken van het export bestand?

--> Op '-' betekent dat de journaalpost op individueel niveau opgesplitst wordt. Wanneer je hier een export bestand van maakt krijg je de kosten bij inlezen in Exact uitgesplitst per medewerker als deze medewerkers ook zijn aangemaakt in Exact.