Stand vakantiedagen en verlofuren per werknemer


Voor de accountants en/of de boekhouding controle, is het nodig om de stand van de vakantiedagen en de verlofuren per werknemer van het afgesloten jaar door te geven.

U kunt deze stand in humanwave vinden met het rapport 'Verlof' onder het kopje 'Financieel':Wanneer u het rapport opent, geeft u de data op van de periode.

Wanneer u de stand per 31 december 2016 wilt hebben, dan kiest u voor periode 1 januari 2018 tot 31 december 2016.

Vink vervolgens de optie 'optellen' aan en klik op 'genereer rapport' Het rapport zal worden klaargezet onder menu 'Documenten'. 

Het rapport laat het beginsaldo zien, de correcties, de opbouw, extra uren, opgenomen uren, het saldo, het uurtarief en de totale kosten van het verlof.


Indien u ook het uurtarief per werknemer op basis van de werkgeverskostprijs (incl. sociale lasten) nodig heeft, dan dient u het bedrag met 20% te vermenigvuldigen.