Inhouding WGA bij werknemers: weergave in journaalposten en loonaangiftes


Aan het begin van het jaar ontvangt u van de Belastingdienst een brief met daarin het Werkhervattingskas (Whk) premie percentage. 

De gedifferentieerde whk premie is een sociale premie die bestaat uit een premiecomponent WGA en een premiecomponent ZW. De wet zegt dat u de helft van de wga premie mag verhalen op de medewerker, dit kan eventueel door de CAO verboden worden.


Berekening inhouding WGA

In de berekeningen rekenen wij met de Whk premie zoals deze door de Belastingdienst verstrekt wordt. U kunt de helft van de WGA premie verhalen op de medewerker wanneer dit component gekoppeld is aan de medewerker.

Maar hoe wordt dit berekend? Dit kan het beste uitgelegd worden met behulp van een rekenvoorbeeld:


Het Whk premie percentage voor een bedrijf is 0,95% waarvan 0,66% WGA-lasten zijn en 0,29%-ZW lasten zijn. 

Van de WGA-lasten mag 50% verhaald worden op de medewerker. Dit is de helft van 0,66% = 0,33%


De inhouding van de WGA premie is een netto inhouding op het SV-loon van de medewerker. In het bovenstaande voorbeeld wordt er dus 0,33% van het SV-loon ingehouden op het netto loon van de medewerker als WGA premie.


Stel dat het SV-loon van een medewerker 3000 euro is. De inhouding van de WGA-premie wordt dan 0,33% * 3000 = 9,90 euro. Dit zal netto worden ingehouden op het loon van de medewerker en op de loonstrook van de medewerker verschijnen. 


Verhalen 50% WGA premie op medewerker

Stel dat u de heflt van de WGA premie wilt verhalen op de medewerker, dan dient u het volgende te doen:


Allereerst moet het percentage Whk is in de algemene instellingen van de organisatie ingevoerd zijn. Dit percentage krijgt u, zoals eerder vermeld, begin van het jaar toegestuurd door de Belastingdienst. Hoe u dit percentage vervolgens in humanwave zet, wordt hieronder uitgelegd.


Stap 1

Ga naar de algemene instellingen van de organisatie.Stap 2

Selecteer het bedrijf waarvoor u de Whk in wilt stellen.Stap 3

Scroll naar de onderkant van de pagina onder het tabblad 'Basis'. Hier kunt u de Whk invoeren.Stap 4

Klik vervolgens op 'Bewaar' om de wijzigingen op te slaan.


Wanneer het Whk% is ingevoerd in de bedrijfsinstellingen in humanwave, vindt u onder het tabblad 'Salaris' in de organisatie instellingen onder 'Netto inhoudingen' een component staan genaamd 'WGA Premie'. Deze component kunt u in de vaste loonafspraken koppelen zodat deze gekoppeld worden aan de medewerker wanneer deze aangemaakt wordt in humanwave. U koppelt de WGA Premie als volgt in de vaste loonafspraken:Stap 1

Ga naar de instellingen op bedrijfsniveau. Hier ziet u een extra tab 'Vaste loonafspraken'.Stap 2

Via deplus.JPGbutton kunt u de vaste salarisafspraken koppelen. 
Stap 3

Het premie percentage dat netto ingehouden dient te worden op het SV loon van de medewerker kan ingevoerd worden wanneer u achter de toegevoegde vaste loonafspraak op het potloodje klikt. Vervolgens kunt u het percentage instellen. Stap 3

Wanneer u het component WGA premie bij alle medewerkers direct wilt koppelen, kunt u deze hier toevoegen. Deze afspraken kunnen vervolgens gekoppeld worden aan alle actieve contracten die in humanwave staan. Controleer voordat u de WGA premie koppelt aan de medewerker of de grootboekrekening juist staat ingesteld (grootboekrekening voor kosten afdracht premies). 


Hoe wordt de inhouding van de WGA weergegeven op de journaalpost en de loonaangifte?


Zoals eerder vermeld wordt de Whk premie door humanwave berekend. Hier zit het volledige gedeelte van de WGA in. Wanneer u een deel van de WGA premie verhaalt op de medewerker, zal dit los op de journaalpost komen te staan op de grootboekrekening voor de kostenafdracht sociale premies. Wij hebben hiervoor gekozen omdat bij een verkeerd berekend WGA gedeelte dat verhaalt wordt op de medewerker, de loonaangifte hiervoor niet aangepast hoeft te worden. De afdracht van de Whk premie (inclusief het WGA gedeelte) wordt in de loonaangifte meegenomen, zodat de loonaangifte niet gecorrigeerd hoeft te worden wanneer er een foutje maakt wordt.